Fotogalerie

Velikonoční Vigilie v Kasejovicích

Velikonoční Vigilie v Kasejovicích

V kasejovickém kostele svatého Jakuba sloužil velikonoční vigilii místní farář Robert Konrad Paruszewski.

20. dubna 2019
Autor: Jiří Šťástka / Člověk a víra
Velikonoční hrkání v Třeboni

Velikonoční hrkání v Třeboni

Spolek Žít Třeboní ve spolupráci s farností se pokusil obnovit v Třeboni starý zvyk hrkání, doplnit obřady v místním chrámu Panny Marie Královny a sv. Jiljí a přenést tuto atmosféru do veřejného prostoru. Během velikonočního tridua nezvonily zvony, ale Třeboní procházeli hrkači a připomínali události bolestné. Na Velký pátek byla součástí hrkání křížová cesta a na Bílou sobotu byl průvod doplněn kadidelnicemi. Kostýmy hrkačů v kombinaci bílé a černé mají...

20. dubna 2019
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra
Velikonoční Vigilie a Křest

Velikonoční Vigilie a Křest

Velikonoční Vigilie se Křtem a Biřmováním proběhla ve Strakonicích v kostele sv. Markéty. P. Roman Dvořák pokřtil 12 našich nových bratrů a sester.

20. dubna 2019
Autor: Michal Klečka / Člověk a víra
Velkopáteční obřady v Mirovicích

Velkopáteční obřady v Mirovicích

V kostele svatého Klimenta v Mirovicích sloužil 19. dubna 2019 velkopáteční obřady světící biskup Mons. Pavel Posád.

19. dubna 2019
Autor: Martina Řehořová / Člověk a víra
Velkopáteční obřady v Českých Budějovicích

Velkopáteční obřady v Českých Budějovicích

Na náměstí Přemysla Otakara II. vedl Mons. Vlastimil Kročil Křížovou cestu. Poté proběhlo tradiční ,,hrkání" a v katedrále Velkopáteční obřady.

19. dubna 2019
Autor: Michal Klečka / Člověk a víra
Missa Chrismatis

Missa Chrismatis

Mše svatá v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Sídelní biskup Mons. Vlastimil Kročil se setkává s kněžími své diecéze a spolu s nimi žehná oleje.

18. dubna 2019
Autor: Marie Košinová, Mirka Dolanská / Člověk a víra
Načíst další fotogalerie