Pastorační středisko

Doručovací adresa
Kanovnická 12
370 01 České Budějovice

e-mail: pastorace@bcb.cz
tel.: 380 420 313


Spolek Most – České Budějovice

Doručovací adresa
Biskupská 132/4
České Budějovice
PSČ: 370 01

web: http://dcm.bcb.cz/Spolek-MOST
e-mail: spolek.most@bcb.cz
tel.: 380 420 313

P. Mr. Mgr. Tomas van ZAVREL

Ředitel pastoračního střediska

Mgr. Marie NĚMCOVÁ

Fundraising
Spolek Most - České Budějovice