Doručovací adresa

Svatojánské muzeum
Arciděkanství Nepomuk
Přesanické nám. 1
335 01 Nepomuk

Webové stránky: www.sjmn.cz