Kněžská rada a sbor konzultorů

Dne 1. 10. 2020 jmenoval Mons. Vlastimil Kročil dle platných stanov Kněžské rady ze dne 21. 8. 2015, Č.j.: 3295/2015 na dobu 5 let nové členy do kněžské rady a do sboru konzultorů (Dekret – Č.j.: 2688/2020)

 

Kněžská rada

Členové jmenováni ex offo (can. 497 § 2 CIC):

 • Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup
 • Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář

Členové zvoleni kněžími (Kán. 497 § 1 CIC):

 • D. Mgr. Martin Bětuňák, farnost Třeboň
 • D. Mgr. Jan Hamberger, farnost Soběslav
 • D. ThLic. Prokeš Josef, farnost Vodňany
 • Prob. Mgr. Ivo Prokop, okrskový vikář Jindřichův Hradec
 • D. Mgr. Josef Stolařík, okrskový vikář České Budějovice – venkov

Členové jmenováni diecézním biskupem (Kán. 497 § 3 CIC):

 • D. ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec, rektor semináře Redemptoris Mater České Budějovice
 • D. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., okrskový vikář České Budějovice – město
 • Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D., okrskový vikář Český Krumlov
 • ThLic. Martin Sedloň, OMI, farnost Tábor – Klokoty
 • Radoslav Šedivý, Opus J.S.S., farnost Nové Hrady

 

Sbor konzultorů

Jmenovaní členové do sboru konzultorů (Kán. 502 § 1 CIC):

 • Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup
 • Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář
 • D. ThLic. Ing. Zdeněk Gibiec, rektor semináře Redemptoris Mater České Budějovice
 • D. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., okrskový vikář České Budějovice – město
 • Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D., okrskový vikář Český Krumlov
 • Prob. Mgr. Ivo Prokop, okrskový vikář Jindřichův Hradec

 

Stanovy kněžské rady českobudějovické diecéze (srpen 2015)