Fotogalerie

Č. BUDĚJOVICE: Anglická mše

Č. BUDĚJOVICE: Anglická mše

V sobotu 27. ledna 2024 se konala v kostele Svaté Rodiny další anglická mše svatá. Přišlo na ni sice méně lidí, než chodí obvykle, ale zato na ni zavítal jáhen Vojtěch Razima. Že je po anglické mši vůbec poptávka, jsem se dozvěděl minulé léto, když jsem jednu rodinu v angličtině připravoval na křest. Tato rodina mi řekla o větší komunitě cizinců, převážně z Filipín, kteří v Jihočeském kraji žijí. Ti...

27.1.2024
Popeleční středa v katedrále sv. Mikuláše 2024

Popeleční středa v katedrále sv. Mikuláše 2024

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“ (Srov. Genesis 3,19). Popeleční středa je dnem, kterým začíná doba postní – čas, kdy se připravujeme na slavení Velikonoc. Název Popeleční středy je odvozen od obřadu, při kterém kněží v katolických chrámech na celém světě označují věřící popelem, připraveným z ratolestí požehnaných na Květnou neděli v loňském roce. V českobudějovické katedrále sv. Mikuláše se 14. února 2024 konaly dvě mše svaté s udělováním popelce. Ráno od 8:00...

14.2.2024
Autor: Petr Samec
KAPLICE: Setkání varhaníků 2024

KAPLICE: Setkání varhaníků 2024

Kaplice hostila V. setkání varhaníků (nejen) českokrumlovského vikariátu. Okolo 25 varhaníků ze všech koutů nejjižnějších Čech se první únorovou sobotu sjelo do příhraniční farnosti Kaplice. Po roce jsme opět společně oslavili mši svatou, vyslechli velmi praktickou přednášku na téma „Předehry, dohry a hra při liturgii“, sdíleli své postřehy, a nakonec sami ozkoušeli krásu místních varhan. Setkání varhaníků osobně zaštítil zdejší pan farář P. Pavel Šimák, který v kázání poděkoval varhaníkům...

3.2.2024
Autor: Stanislava Vitoňová a Antonín Švec
Č. BUĎEJOVICE: Setkání řeholníků 2024

Č. BUĎEJOVICE: Setkání řeholníků 2024

Na Svátek Uvedení Páně do chrámu – v pátek 2. února – se v Českých Budějovicích uskutečnilo tradiční setkání řeholníků a řeholnic z českobudějovické diecéze. Do katedrály sv. Mikuláše přijeli všichni, kdo žijí Bohu zasvěceným způsobem – řeholníci, řeholnice, členky sekulárních institutů, zasvěcené panny a další. Slavnost byla zahájena v 9:30 před kaplí Smrtelných úzkostí Páně požehnáním svící biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem. Následoval slavnostní průvod do katedrály, kde mši svatou celebroval...

2.2.2024
Autor: Petr Samec a Jozef Šuster
Vikariátní pouť na Klokotech

Vikariátní pouť na Klokotech

Pouť táborského vikariátu k Roku modlitby obětovaná za českobudějovickou diecézi se uskutečnila v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech za účasti asi 150 poutníků. Vedle hlavního celebranta, pomocného biskupa Pavla Posáda, se pouti zúčastnili okrskový vikář Michal Pulec, administrátor poutního místa Jiří Můčka, ředitel pastoračního střediska Tomas van Zavrel a diecézní kněží Jan Hamberger, Pavel Bicek, Milan Mihulec a Jaroslav Karas. Pouť byla zahájena modlitbou růžence a litaniemi. Příchozí mohli...

3.2.2024
Autor: Martina Řehořová / Člověk a víra
Salesiánský ples 2024

Salesiánský ples 2024

V sobotu 27. ledna se uskutečnil 32. Salesiánský ples v KD Vltava v Českých Budějovicích. Tradice salesiánských plesů trvá přes tři desítky let. Jako vždy byl i letos ples tematicky zaměřený - letošním mottem bylo „Mít velké srdce“. Téma je reakcí na dramatické, náročné a někdy i nelidské události, které se dějí kolem nás. Návštěvníci mohli hlavní myšlenku plesu podpořit tím, že napsali své přání nebo vzkaz pro někoho, kdo...

27.1.2024
Autor: Jan Lechner
KÁJOV: Živý betlém 2023

KÁJOV: Živý betlém 2023

V neděli 24. prosince 2023 od 14:00 se v zaplněném v kájovském kostele Nanebevzetí Panny Marie konal živý betlém „Narodil se Král pokoje“. Toto představení o narození Ježíše Krista nacvičily kájovské děti během adventu za pomoci kájovských sester sv. Kříže. Po krásném dětském vystoupení promluvil k lidem v kostele duchovní správce poutního místa Kájov, českokrumlovský prelát Mgr. Václav Pícha, JC. D. Ve své řeči povzbudil všechny přítomné slovem a vysvětlil,...

24.12.2023
Autor: Petr Schneedorfer
CHLUM U TŘEBONĚ: Živý betlém 2023

CHLUM U TŘEBONĚ: Živý betlém 2023

Program „Živý betlém – příběh o narození Ježíška“ připravila farnost Chlum u Třeboně na podvečer 23. prosince. Dobrovolníci včetně živých zvířat i přes hodně silný vítr nepolevili, a přestože byl den státního smutku, snažili se účinkující přinést všem lidem poselství lásky, naděje a spřízněnosti Ježíše s lidským osudem. Text: Jitka Válková Foto: Markéta Šebestová a Jaroslav Hajna

23.12.2023
Autor: Markéta Šebestová a Jaroslav Hajna
VESELÁ: Děti vytvořily 36 betlémů

VESELÁ: Děti vytvořily 36 betlémů

Během prosince se na procházku kolem Veselé na Pelhřimovsku, po trase Betlémských kešek, vydala spousta dětí s dospěláky. Sbíraly kešky ve formě postaviček, aby pak z kešek společně během dětské mše svaté 26. prosince dotvářeli betlém nalepením postaviček na podklad se suchými zipy. K tomu je během promluvy povzbuzoval i místní kněz P. Martin Brácha. Výsledkem bylo celkem 36 takto sestavených betlémů. Dětskou mši doprovodily koledy v podání dětí. Probíhá jednání s pelhřimovskou agenturou Dobrý...

26.12.2023
Autor: Ondřej Lisý
KŘEMEŠNÍK: Vánoční koncert při svíčkách

KŘEMEŠNÍK: Vánoční koncert při svíčkách

Matice Křemešnická, která se stará o zvelebování poutního místa Křemešník na Pelhřimovsku, pořádá kromě Křemešnického léta (cyklu přednášek a mší) také Vánoční koncert při svíčkách. V pátek 29. prosince 2023 vystoupili na koncertu bratři Josef, Jan a Tomáš Hejdovi a Petr Coufal a nabídli nejen tradiční vánoční skladby. Text: Jan Mazanec Foto: Martin Poláček a Jana Coufalová

29.12.2023
Autor: Martin Poláček a Jana Coufalová
Načíst další fotogalerie