Fotogalerie

Č. BUDĚJOVICE: Anglická mše

Č. BUDĚJOVICE: Anglická mše

V sobotu 27. ledna 2024 se konala v kostele Svaté Rodiny další anglická mše svatá. Přišlo na ni sice méně lidí, než chodí obvykle, ale zato na ni zavítal jáhen Vojtěch Razima. Že je po anglické mši vůbec poptávka, jsem se dozvěděl minulé léto, když jsem jednu rodinu v angličtině připravoval na křest. Tato rodina mi řekla o větší komunitě cizinců, převážně z Filipín, kteří v Jihočeském kraji žijí. Ti...

27.1.2024
Popeleční středa v katedrále sv. Mikuláše 2024

Popeleční středa v katedrále sv. Mikuláše 2024

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“ (Srov. Genesis 3,19). Popeleční středa je dnem, kterým začíná doba postní – čas, kdy se připravujeme na slavení Velikonoc. Název Popeleční středy je odvozen od obřadu, při kterém kněží v katolických chrámech na celém světě označují věřící popelem, připraveným z ratolestí požehnaných na Květnou neděli v loňském roce. V českobudějovické katedrále sv. Mikuláše se 14. února 2024 konaly dvě mše svaté s udělováním popelce. Ráno od 8:00...

14.2.2024
Autor: Petr Samec
KAPLICE: Setkání varhaníků 2024

KAPLICE: Setkání varhaníků 2024

Kaplice hostila V. setkání varhaníků (nejen) českokrumlovského vikariátu. Okolo 25 varhaníků ze všech koutů nejjižnějších Čech se první únorovou sobotu sjelo do příhraniční farnosti Kaplice. Po roce jsme opět společně oslavili mši svatou, vyslechli velmi praktickou přednášku na téma „Předehry, dohry a hra při liturgii“, sdíleli své postřehy, a nakonec sami ozkoušeli krásu místních varhan. Setkání varhaníků osobně zaštítil zdejší pan farář P. Pavel Šimák, který v kázání poděkoval varhaníkům...

3.2.2024
Autor: Stanislava Vitoňová a Antonín Švec
Č. BUĎEJOVICE: Setkání řeholníků 2024

Č. BUĎEJOVICE: Setkání řeholníků 2024

Na Svátek Uvedení Páně do chrámu – v pátek 2. února – se v Českých Budějovicích uskutečnilo tradiční setkání řeholníků a řeholnic z českobudějovické diecéze. Do katedrály sv. Mikuláše přijeli všichni, kdo žijí Bohu zasvěceným způsobem – řeholníci, řeholnice, členky sekulárních institutů, zasvěcené panny a další. Slavnost byla zahájena v 9:30 před kaplí Smrtelných úzkostí Páně požehnáním svící biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem. Následoval slavnostní průvod do katedrály, kde mši svatou celebroval...

2.2.2024
Autor: Petr Samec a Jozef Šuster
Vikariátní pouť na Klokotech

Vikariátní pouť na Klokotech

Pouť táborského vikariátu k Roku modlitby obětovaná za českobudějovickou diecézi se uskutečnila v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech za účasti asi 150 poutníků. Vedle hlavního celebranta, pomocného biskupa Pavla Posáda, se pouti zúčastnili okrskový vikář Michal Pulec, administrátor poutního místa Jiří Můčka, ředitel pastoračního střediska Tomas van Zavrel a diecézní kněží Jan Hamberger, Pavel Bicek, Milan Mihulec a Jaroslav Karas. Pouť byla zahájena modlitbou růžence a litaniemi. Příchozí mohli...

3.2.2024
Autor: Martina Řehořová / Člověk a víra