Fotogalerie

Adventní koncert v Lásenici

Adventní koncert v Lásenici

V zaplněné kapli sv. Jana Nepomuckého v Lásenici (pod farností Třeboň, vikariát Jindřichův Hradec) vystoupila o druhé neděli adventní Rozeta, flétnový kvartet souboru Třeboňští pištci, za doprovodu kytaristy Vítka Zemana. V úvodu koncertu byla zapálena druhá svíce na adventním věnci.

8. prosince 2019
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra
Skautská děkovná mše svatá

Skautská děkovná mše svatá

Otec Marek Donnerstag sloužil mši svatou na poděkování za obnovení skautingu v Sušici v roce 1989. Na závěr mše si všichni skauti v kruhu kolem oltáře zazpívali večerku. Poté následovaly ještě krátké chvály.

7. prosince 2019
Autor: Mirka Dolanská / Člověk a víra
Žehnání adventních věnců a mikulášská nadílka

Žehnání adventních věnců a mikulášská nadílka

Ve Strakonickém farním kostele sv.Markéty proběhla mše svatá se zaměřením na děti, s požehnáním adventních věnců a Mikulášskou nadílkou. Hlavní celebrant P. Roman Dvořák.

1. prosince 2019
Autor: Michal Klečka / Člověk a víra
Žehnání varhan s adventním koncertem

Žehnání varhan s adventním koncertem

V nově opraveném paštickém kostele sv. Jana Křtitele si na zrekonstruované varhany zahrál strahovský mistr Vladimír Roubal. Varhany požehnal blatenský děkan P. Rudolf Hušek.

30. listopadu 2019
Autor: Foto: Jana Havlová, Michal Havel / Člověk a víra
Setkání pomocníků v pastoraci 2019

Setkání pomocníků v pastoraci 2019

Již po třetí se ve farnosti u kostela sv. Vojtěcha sešli pomocníci v pastoraci. Letos si vyměnilo zkušenosti 82 účastníků napříč diecézí.

23. listopadu 2019
Autor: Marie Vítová
Restart ENTERcamp

Restart ENTERcamp

O víkendu se na Diecézním centru života mládeže na Ktiši sešli mladí, kteří se v létě zúčastnili ENTERcampu, aby se setkali společně s Pánem, sdíleli se a užívali volných dní.

8.-10. listopadu 2019
Autor: Mirka Dolanská / Člověka víra
Svatomartinské setkání a mše v Třeboni

Svatomartinské setkání a mše v Třeboni

Tradiční oslava svátku sv. Martina v Třeboni začala setkáním dětí na hlavním náměstí. Po scénce ze života sv. Martina šly děti průvodem se světýlky do kostela, kde byla sloužena dětská mše svatá.

10. listopadu 2019
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra
Mše svatá pro rodiny s dětmi v Sušici

Mše svatá pro rodiny s dětmi v Sušici

V neděli 3. listopadu se v Sušici konala mše svatá pro rodiny s dětmi. Během kázání P. Donnerstag spolu s katechetkou Šárkou Šmídlovou přiblížil dětem význam Památky zesnulých. Na konci mše svaté dostali členové nové farní rady požehnání ke své službě.

3. listopadu 2019
Autor: Kateřina Fuksová / Člověk a víra
Načíst další fotogalerie