Fotogalerie

PRACHATICE: Pouť ke sv. J. N. Neumannovi

PRACHATICE: Pouť ke sv. J. N. Neumannovi

Oslava svatosti v Prachaticích Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann toužil po svatosti od dětství a dosáhl jí – letos si připomínáme 45. výročí jeho svatořečení. Právě o svatosti kázal otec biskup Pavel Posád, který předsedal poutní mši svaté v sobotu 18. června 2022 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, kde byl Jan Nepomuk Neumann v den svého narození pokřtěn. Každoroční pouť začala již v pátek mší svatou pro mladé a Večerem modliteb za mládež. Odpoledne...

18.6.2022
Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra
Festival rodin Nové Hrady

Festival rodin Nové Hrady

V sobotu 11. června se v Nových Hradech konal Festival rodin. Více informací najdete v našem článku ZDE.

11.6.2022
Autor: Michal Klečka / Člověk a víra
Vzpomínka na biskupa Josefa Hloucha

Vzpomínka na biskupa Josefa Hloucha

V pátek 10. června 2022 jsme v Českých Budějovicích vzpomněli 50. výročí od úmrtí 9. českobudějovického biskupa, Služebníka Božího Josefa Hloucha. Vzpomínkový program byl zahájen již v 15:30 modlitbou u hrobu biskupa Hloucha na hřbitově sv. Otýlie. Od 17:00 následovala mše svatá v katedrále sv. Mikuláše. Při slavnostním obřadu zaznělo „Českobudějovické requiem“ skladatele Karla Fráni (1940–2018), bývalého dlouholetého regenschoriho českobudějovické katedrály, sbormistra a dirigenta Jihočeského divadla a Národního divadla v Praze. Po...

10.6.2022
Autor: Petr Samec
Č. BUDĚJOVICE: Biřmování

Č. BUDĚJOVICE: Biřmování

Slavnost Seslání Ducha Svatého spojená tradičně s biřmováním se konala v neděli 5. června 2022 dopoledne v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Biskup Mons. Vlastimil Kročil udělil svátost biřmování dvěma desítkám věřících z Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou nebo Hosína.

5.6.2022
Autor: Radek Gális
ZDOUŇ: zádušní mše za padlé vojáky

ZDOUŇ: zádušní mše za padlé vojáky

V neděli 8. května 2022 sloužil P. Jan Wirth v kostele sv. Vavřince na Zdouni zádušní mši za padlé vojáky. Tato vzpomínková bohoslužba se letos konala již pošesté. Vedle Zdouně (místní část obce Hrádek – Tedražice, farnost Zbynice) tábořili v květnu 1945 vojáci 244. praporu polního dělostřelectva 3. armády USA. Právě zde dostali vojáci zprávu od generála Clarka, že je konec války. Vypráví se, že vojáci nadšeně vyhledali místního faráře, aby na...

8.5.2022
Autor: Jiřina Panušková
VĚTŘNÍ: Svatojánská pouť

VĚTŘNÍ: Svatojánská pouť

Vzpomínka na pastorační návštěvu dvacátého litoměřického biskupa J. E. Mons. Jana Baxanta. V pondělí 16. května 2022 o svátku sv. Jana Nepomuckého se uskutečnila pouť ke cti tohoto světce, který je hlavním patronem města a farnosti Větřní. V 16:45 hodin za zvuků zvonů k farnímu kostelu přijelo černé vozidlo s vlaječkou litoměřické diecéze, ve kterém přijel vzácný a milý host – dlouho očekávaný litoměřický biskup J. E. Mons. Jan Baxant. Před kostelem přivítal otce...

16.5.2022
Autor: Pavel Ambrož
KLOKOTY: Oblátská pouť k Panně Marii Úsměvu

KLOKOTY: Oblátská pouť k Panně Marii Úsměvu

Na oblátskou pout nepřijeli poutníci. Dne 21. května 2022, na den narození zakladatele kongregace Misionářů oblátů pro nebe, se konala tradiční pouť v Klokotech u Tábora. Obláti v Čechách působí na misii v západních Čechách, konkrétně na Plasku a Manětínsku a v duchu pravidel kongregace také na poutním místě v Klokotech. Zde se tradičně již přes deset let koná setkání přátel oblátů, Oblátského misijního díla, farníků z farností současných i...

21.5.2022
Autor: Salome Mecová
Poluška u Věžovaté Pláně: svěcení kaple sv. Huberta

Poluška u Věžovaté Pláně: svěcení kaple sv. Huberta

Myslivecký spolek z Věžovaté Pláně pod vedením předsedy Jana Kozla se rozhodl vystavět v osadě Poluška malou kapli zasvěcenou patronu myslivců, lovců a střelců – svatému Hubertovi. Svatý Hubert je také patronem řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů. Je vzýván při pokousání psem, uštknutí a strachu před vodou. Jeho atributy jsou: biskup, jelen, kniha, kříž, lovec, roh a šípy. O první májové sobotě dne 7. května 2022 v 15:00 hodin...

7.5.2022
Autor: Bára Zifčáková
Dvojjazyčný koncert Pavla Helana v Písku

Dvojjazyčný koncert Pavla Helana v Písku

Z válkou postižené Ukrajiny přišlo do Písku již téměř 1000 lidí. Pokud je chceme do naší společnosti zapojit, musíme vytvářet příležitosti i pro běžná setkávání a vzájemnou komunikaci. Jedno takové setkání se příkladně vydařilo v úterý 3. května na koncertu písničkáře Pavla Helana v klášterním kostele Povýšení svatého Kříže. Písečtí farníci využili toho, že Pavel Helan zařadil do svého repertoáru ukrajinské lidové písně i hity pop music, a pojali koncert...

3.5.2022
Autor: Petr Hladík
Načíst další fotogalerie