VACOV: Rozloučení s otcem Janouškem

17.12.2022, kostel sv. Mikuláše, Vacov, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Na svátek sv. Mikuláše byl náhle povolán na věčnost R. D. MVDr. Mgr. Jan Janoušek. Otec Jan zemřel zaopatřen svatými svátostmi v Českých Budějovicích ve věku 82 let. Pán jej povolal jen několik hodin poté, co byl otec Jan slavnostně instalován jako nový čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Od kněžského svěcení 30. 6. 2001 působil jako administrátor farnosti Čkyně a odtud postupně spravoval také farnosti Bohumilice, Dobrš, Lštění a Vacov.

Poslední rozloučení s drahým zesnulým se konalo v sobotu 17. prosince 2022 ve Vacově a ve Velharticích. Ve vacovském kostele sv. Mikuláše se od 9:00 konala zádušní mše, na kterou se přišli rozloučit blízcí, farníci, přátelé a také kněží a jáhni z celé diecéze.