Mgr. Ludmila HEJDOVÁ

Sekretářka generálního vikáře

Mgr. David MIKLUŠ

Sekretář diecézního biskupa

Mgr. Marie VÍTOVÁ

Sekretářka pomocného biskupa