Nabídka nemovitostí

Biskupství českobudějovické nabízí k prodeji nemovitosti v Tučapech a v Řípci. Podrobnosti najdete v textu níže.

PRODEJ NEMOVITOSTI V K.Ú. TUČAPY U SOBĚSLAVI

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 1 300 000,- Kč

Biskupství českobudějovické nabízí k prodeji zděnou nemovitost se sedlovou střechou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Budislav v k.ú. Tučapy u Soběslavi, a to pozemek st. č. 19 o výměře 532 m2, jehož součástí je stavba č.p. 18, objekt bydlení a pozemek zahrady ve funkčním celku parc. č. 14 o výměře 1 032 m2. Nemovitost je dvoupodlažní a částečně podsklepená, není využívaná a je určena k nutné rekonstrukci dle představ nového majitele.  

Fotodokumentaci, ortofotografie a územní plán obce Tučapy najdete ZDE.

Nemovitost bude prodána nejvyšší cenové nabídce. Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 20. 9. 2020. Po tomto termínu budou vyhodnoceny nabídky. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Tučapy“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Obec Tučapy: leží v okrese Tábor, 8 km severovýchodně od města Soběslav a 20 km jihovýchodně od města Tábor. V současnosti zde žije přibližně 780 obyvatel. V obci je základní škola 1.-9. ročník a rovněž mateřská škola. Na návsi se nachází budova obecního úřadu. V budově se také nachází místní knihovna, pošta, rehabilitace, kadeřnictví a pedikúra. Pro vyžití dětí byla vybudována dvě dětská hřiště. Obyvatelům nabízí své služby také dva obchody s potravinami, restaurace s tenisovým kurtem a čerpací stanice. Pro sportovní vyžití je k dispozici sportovní areál. V obci je také praktický lékař a zvěrolékař.

Historie obce: Zdejší škola byla postavena asi ve 14. st. V husitských válkách zanikla fara a tím i škola. V letech 1660–1694 byla fara administrována z Budislavi. Písemnosti fondu Farní úřad Tučapy byly převzaty do Okresního archivu v Táboře r. 1961. Fond obsahuje písemnosti z let 1677-1947. Kdy byla fara zřízena, nedá se určit, ale za doby prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic zde již byla. Patřila k děkanátu chýnovskému a arcijáhenství bechyňskému. Kostel sv. Jakuba většího byl ve 14. století farní, později fara zanikla, ale roku 1721 byla znovu obnovena. Farní administrátoři sídlili v zámku až do roku 1768, kdy byla vystavěna farní budova (původně jen přízemní). 21. 12. 1787 byla dosavadní farní administratura přeměněna na farní správu a administrátor Jan Paleček byl jmenován prvním farářem.

Infrastruktura obce Tučapy: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE

Prohlídky nemovitosti je možné domluvit s p. Miloslavem Vavříkem, t. č. 731604427

Zasílání nabídek a další dotazy: p. Markéta Vlčková, t. č. 380420371, e-mail: vlckova@bcb.cz

 

PRODEJ NEMOVITOSTI V K.Ú. ŘÍPEC

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 2 950 000,- Kč

Biskupství českobudějovické nabízí k prodeji zděnou nemovitost se sedlovou střechou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Soběslav v k.ú. Řípec, a to pozemek st. č. 16 o výměře 1 548 m2, jehož součástí je stavba č.p. 12, objekt bydlení a pozemek zahrady ve funkčním celku parc. č. 14/1 o výměře 2 555 m2. Nemovitost je jednopodlažní a je určena k nutné rekonstrukci dle představ nového majitele.  

Fotodokumentaci, ortofotografie a územní plán obce Řípec najdete ZDE.

Nemovitost bude prodána nejvyšší cenové nabídce. Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 20. 9. 2020. Po tomto termínu budou vyhodnoceny nabídky. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Řípec“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.    

Obec Řípec leží jihovýchodně od Soběslavi, na pravém břehu řeky Lužnice, vzdušnou čarou 4 km od soutoku s Nežárkou směrem severovýchodním. Obec je členem Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a členem mikroregionu „LUŽNICE“ a „VESELSKO“. V obci je vybudován vodovod, plynovod, kanalizace (připravuje se výstavba čistírny odpadních vod), nové veřejné osvětlení, přístup na internet v místní knihovně zdarma, dětské hřiště.

Infrastruktura obce Řípec: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE; Pošta: NE; Školství: NE; Zdravotnictví: NE; Obchod: ANO; Kulturní zařízení: ANO; Sport: ANO

Prohlídku nemovitosti je možné domluvit s p. Miloslavem Vavříkem na telefonu 731 604 427

Zasílání nabídek a další dotazy: p. Markéta Vlčková, telefon 380 420 371, e-mail: vlckova@bcb.cz