Nabídka nemovitostí

Biskupství českobudějovické nabízí k prodeji následující nemovitost:

  • Prodej fary s přilehlými pozemky v Lodhéřově
  • Prodej rodinného domu v Sedlici

Podrobnosti k nabídkám a fotodokumentaci najdete níže.

PRODEJ NEMOVITOSTÍ V k. ú. LODHÉŘOV
MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 4,000.000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ na odkazu ZDE)

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec v k. ú. Lodhéřov, a to pozemek parc. č. st. 2/1 o výměře 601 m2, jehož součástí je stavba, objekt občanské vybavenosti č. p. 1 – fara, dále pozemky ve funkčním celku parc. č. 95/1 – zahrada o výměře 1710 m2, parc. č. 4050 – ostatní plocha o výměře 677 m2 (do 31. 5. 2025 z převážné části pronajat vlastníkovi sousední nemovitosti) a parc. č. 93 – ostatní plocha (zeleň) o výměře 99 m2, vše v k. ú. Lodhéřov.
Dům č. p. 1 se nachází v centru obce Lodhéřov a dlouhodobě sloužil jako fara pro bydlení kněží. Jedná se o dvoupodlažní budovu. Stavba je ze smíšeného zdiva. Zastavěná plocha o výměře 310 m2. Vytápění na lokální topidla, kanalizace – žumpa na vyvážení. Přípojka plynu není, plynové vedení jde pouze kolem. Objekt je památkově chráněný.

Fotodokumentaci a mapy včetně územního plánu najdete níže.

Vlastník si vyhrazuje vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje a odmítnout všechny nabídky. Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 15. 4. 2024. Po tomto termínu budou nabídky vyhodnoceny. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Lodhéřov“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Obec Lodhéřov má 696 obyvatel a nachází se 8 km od Jindřichova Hradce. První písemná zmínka o obci pochází již z r. 1294. Lodhéřov se rozkládá se podél Ženského potoka a jeho půdorys prozrazuje, že se jedná o bývalou německou vesnici založenou koncem 13. století. Nad Lodhéřovem se tyčí několik kopců. Nejvyšší z nich se nazývá „Čertův kámen“ a jeho vrchol leží v nadmořské výšce 659 m. Místním zpestřuje život panenská příroda – rozlehlé lesy, louky a několik malých rybníčků v okolí. Dominantou Lodhéřova je kostel sv. Petra a Pavla nacházející se ve středu obce.
Infrastruktura obce Lodhéřov: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: ANO; Autobus: ANO; Pošta: dočasně uzavřena. V obci se nachází mateřská a základní škola, TJ Sokol Lodhéřov, obchod a hostinec. Lodhéřov neleží v průmyslové oblasti a podnikání je zaměřeno zejména na zemědělství, drobné živnostníky či řemeslnou výrobu.

Prohlídky nemovitosti: po předchozí tel. domluvě s paní Bc. Magdalenou Horváthovou, DiS, tel. č. 731 402 823
Zasílání nabídek a další dotazy: paní Petra Mrosková, tel. č. 380 420 325, e-mail: mroskova@bcb.cz

Fotografie a mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

územní plán

sítě

ortofoto

mapa

 

 

 

 

 

 

Prodej nemovitosti v k. ú. Sedlice u Blatné, obec Sedlice

Minimální prodejní cena 3 990 000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ na odkazu ZDE)

Nabízíme k prodeji nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Blatná v k.ú. Sedlice u Blatné, a to pozemek st. č. 384 o výměře 461 m2, jehož součástí je stavba č.p. 297, rodinný dům a garáž, dále pozemek ve funkčním celku parc. č. 1189/16 o výměře 410 m2, orná půda.
Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond (ve skutečnosti zahrada). Dům je postaven v 70. letech minulého století, od té doby bez rekonstrukce či větších oprav. Objekt je podsklepený s půdním prostorem v podkroví. Obytné přízemí sestává z kuchyně, dvou pokojů, koupelny, WC a chodby (obytná plocha cca 65 m2). Vytápění je akumulačními kamny, případně kamny na dřevo v kuchyni. Objekt je napojen na obecní vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojka plynu není, jde pouze kolem. Nemovitost má vlastní studnu.

Fotodokumentaci, ortofotografie a územní plán najdete níže.

Vlastník si vyhrazuje vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje a odmítnout všechny nabídky. Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 16. 6. 2024. Po tomto termínu budou vyhodnoceny nabídky. Do předmětu nabídky uvést „Prodej RD Sedlice“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Město Sedlice má 1268 obyvatel a nachází se v Blatenské pahorkatině na cestě mezi Blatnou a Strakonicemi. Je známo dlouholetou tradicí paličkování krajek. Největšího rozkvětu dosáhlo krajkářství v 19. a počátkem 20. st., kdy se paličkovalo i v okolních vesnicích. Sedlické krajky se těšily veliké oblibě, byly proslulé svou kvalitou a traduje se, že až z Bavor přijížděli kupci, kteří si zde nechávali paličkovat čepce ze zlatých nití, ke kterým se ještě na obrubu přidávaly tylové krajky.
Občanská vybavenost: Vodovod v obci: ANO; Kanalizace v obci: ANO; Plynofikace v obci: ANO; Autobus: ANO; Vlak: ANO; Pošta: ANO; Škola: ANO; Zdravotnické zařízení: ANO; Základní škola: ANO; Policie: NE; Obchod: ANO; Knihovna: ANO
Turistické zajímavosti v okolí: Sedlicí prochází červená turistická značka. Severozápadním směrem se po ní dostanete do Blatné. Zde je celá řada pamětihodností, vodní zámek s parkem, kostel Nanebevzetí Panny Marie a další. Na opačnou stranu červená značka vede podél rybníků až do okresního města Písku. Okolí Sedlice je protkáno mnoha cyklostezkami.
Blízké okolí: Blatná, Lnáře – zámek a tvrz; Paštiky – kostel sv. Jana Křtitele; Kocelovice – kostel sv. Bartoloměje; Kadov – farní kostel sv. Václava, tvrz, kaple s hraběcí hrobkou.

Prohlídky nemovitosti je možné domluvit s panem Josefem Zábranským, t.č. 731 402 987
Zasílání nabídek a další dotazy: paní Markéta Vlčková, t.č. 380 420 327, e-mail: vlckova@bcb.cz              

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

územní plán

sítě

půdorys domu

přehledka

mapa

 

 

 

 

 

Sledujte tuto stránku – průběžně ji aktualizujeme!