Nabídka nemovitostí

Biskupství českobudějovické nabízí k prodeji následující nemovitosti:

  • Fara v k. ú. Hořepník
  • Prodej pozemků – chatová osada na soutoku Otavy a Blanice u Putimi
  • Prodej bývalé truhlárny v Třeboni
  • Fara v k. ú. Košetice
  • Fara v k. ú. Pohnání

Podrobnosti k nabídkám a fotodokumentaci najdete níže.

Fara v k. ú. Hořepník

MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA 1,600.000,- Kč

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořepník v k.ú. Hořepník, a to pozemek parc. č. st. 39 o výměře 929 m2, jehož součástí jsou dvě stavby, a to objekt občanské vybavenosti č. p. 36 – fara a hospodářský objekt bez č.p.

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 30. 6. 2021. V případě vícero zájemců bude upřednostněna nejvyšší nabídka. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Hořepník“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Obec Hořepník: leží v okrese Pelhřimov, v severozápadním cípu Vysočiny, nedaleko města Pacov. První zmínky o obci jsou již z r. 1252 a v současnosti zde žije 635 obyvatel. V obci se nachází železobetonový most přes říčku Trnavu, který byl postaven podle návrhu ing. Bechyně a patří k nejstarším mostům svého typu ve střední Evropě. Náměstí prof. Bechyně dominují kostel Nejsvětější Trojice a přilehlá fara, socha sv. Václava, památník obětem 1. a 2. světové války, zámek, stará (1881) a nová (1970) budova základní školy, radnice a v neposlední řadě také několik historických domů. K dalším památkám Hořepníka patří ještě židovský hřbitov v ulici V Palestině a barokní zámeček v místní části Březina. V obci se nachází základní a mateřská škola, fotbalové hřiště s nohejbalovým kurtem, víceúčelové hřiště, v prostorách radnice je pak zřízena posilovna/fit centrum. V neposlední řadě nabízí kulturní vyžití v letních měsících již tradiční rockové koncerty konané na letním parketě pořádané obcí Hořepník.

Infrastruktura obce Hořepník: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE

Dům č.p. 36 objekt fary se nachází v severním rohu náměstí prof. Bechyně a dlouhodobě sloužil jako fara, tedy zázemí kněží. V přízemí objektu se nachází byt 2+1 a kancelář. V prvním patře jsou byty 3+1 a 1+1. Na objekt fary navazuje hospodářská část, která se skládá ze dvou částí – bývalé chlévy a sklad. Všechny objekty jsou umístěny na pozemku parc. č. st. 39. Fara je nemovitou kulturní památkou.

Prohlídky nemovitosti: po předchozí tel. domluvě se slečnou Gabrielou Vašákovou, tel. č.: 731 631 699

Zasílání nabídek a další dotazy: paní Petra Mrosková, tel. č.: 380 420 325, e-mail: mroskova@bcb.cz             

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

územní plán

přehledná mapa

panorama

ortofoto

EGD sítě

detail mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej pozemků – chatová osada na soutoku Otavy a Blanice u Putimi

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 3,360.480 Kč (94,75 Kč/m2)

Pohled na kemp

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji komplex lesních pozemků, trvalých travních ploch a ostatních ploch o celkové výměře 35 468 m2 (podrobný výčet pozemků najdete níže). Komplex pozemků tvoří chatová osada nacházející se na soutoku Otavy a Blanice u Putimi asi 5 km jižně od Písku. Chatičky (včetně pozemků pod chatičkami)  umístěné uvnitř předmětných pozemků jsou ve vlastnictví třetích osob.

Přímo na soutoku, v těsném sousedství chatové osady leží vodácké tábořiště. Do Putimi jsou to dva kilometry chůze proti proudu Blanice a najdete zde hospůdku s motivy románu Dobrého vojáka Švejka českého spisovatele Jaroslava Haška (v Putimi se odehrává část příběhu). Ve vsi se nachází domy se zachovanou tváří selského baroka. Naleznete zde raně gotický kostel svatého Vavřince, pozdně gotickou faru, kostnici s hrobem Jana Cimbury, hrdiny stejnojmenného románu Jindřicha Šimona Baara, či Podkostelní rybník známý svými výlovy ryb. V okolí pak např. chráněné území Řežabinecké tůně, cyklistické a turistické trasy.

V územním plánu vedeno jako plochy lesní – rekreační a plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru.

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 30. 6. 2021. Po tomto termínu budou nabídky vyhodnoceny. V případě více nabídek rozhoduje nabízená cena. Do předmětu nabídky uvést „Prodej pozemků – chatová osada u soutoku Otavy a Blanice“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Prohlídky: Pozemky jsou veřejně přístupné.

Zasílání nabídek a další dotazy: Ing. Eva Hovorková, tel. č.: 380 420 323, e-mail: hovorkova@bcb.cz

Seznam pozemků:

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

Zákres předmětu prodeje

Územní plán

Putim – mapa

 

 

Putim – mapa detail

 

 

Bývalá truhlárna v Třeboni u rybníka Svět

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 9,000.000 Kč 

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji areál bývalé truhlárny v atraktivní poloze u hráze rybníka Svět v zastavěné části města Třeboně, které je významnou památkovou i přírodní rezervací, nacházejí se zde dvoje lázně, největší rybářství v Evropě, jeden z nejstarších pivovarů na světě, státní zámek a jiné.

Od historického centra je areál ve vhodné docházkové vzdálenosti. Leží na pomyslné spojnici starého a nového města s lázněmi Aurora. Po hrázi rybníka vede cyklostezka a pěší trasa od zmíněných lázní do centra (z ulice U Světa možno zřídit přístup po rampě pro pěší). Areál se nachází na pozemcích parc. č. 990/2, 990/3, 990/4, 990/5, 990/6, 990/7, 990/8 a 991/2 v k.ú. Třeboň. Přístup je zajištěn ze severu z ulice Přemyslovy přes pozemek parc. č. 990/1ve vlastnictví třetí osoby věcným břemenem chůze a jízdy.

Jedná se o stabilizované zastavěné území dle platné územně plánovací dokumentace označené jako plochy BM, tzn. „Plochy bydlení – bydlení městské individuální“. Přípustné funkční využití: malá ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a zařízení služeb. Momentální možná zastavitelnost areálu (vzhledem ke stávajícím objektům) cca 60 %.

Objekt (rekonstruovaný cca v r. 1953) je napojen původními přípojkami na vodovod, rozvod elektro. S vlastníkem pozemku parc. č. 990/1 uzavřena budoucí smlouva o zřízení VB pro vybudování nové vodovodní, kanalizační a elektro přípojky.

Součástí ceny je: zaměření stavby – truhlárna, zaměření stavby – skladovací hala, radonový průzkum a projekt na restauraci s minipivovarem.

Součástí ceny není (není určeno k prodeji): původní vybavení truhlárny – truhlářské stroje. Stroje budou z areálu odvezeny před uzavřením kupní smlouvy.

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 30. 6. 2021. V případě vícero zájemců bude upřednostněna nejvyšší nabídka. Do předmětu nabídky uvést „Prodej truhlárny – Třeboň“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Prohlídky: Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Zasílání nabídek a další dotazy: Ing. Eva Hovorková, tel. 380 420 360, mobil 603 334 771, e-mail: hovorkova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

mapa

ortomapa

ortomapa detail

územní plán

sítě

půdorys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJ NEMOVITOSTI V K. Ú. KOŠETICE

MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA 2,200.000,- Kč

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Košetice v k.ú. Košetice, a to pozemek parc. č. st. 84 o výměře 402 m2, jehož součástí je stavba, objekt k bydlení č. p. 33 – fara a pozemek zahrady parc. č. 2317/10 o výměře 350 m2.  

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 30. 6. 2021. V případě vícero zájemců bude upřednostněna nejvyšší nabídka. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Košetice“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Obec Košetice: leží v okrese Pelhřimov, na samém konci kraje Vysočina s krajem Středočeským u trasy silnice směr Pelhřimov – Praha. Zakladatelem obce byl rod vladyky Košety, od jehož jména je odvozen název obce. První zmínka o obci pochází již z r. 1352 a v současnosti zde žije 709 obyvatel. Parcelací vrchnostenských dvorů byly v roce 1787 založeny osady Krasolesí a Nový Dvůr, které jsou dnes jako Nová Ves místní částí obce Košetice. Na přelomu 13. a 14. století stával na návrší původně dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, nahrazený v polovině 14. století kamennou stavbou v gotickém slohu. Obec má zřízenou Základní a mateřskou školu. Jediným podnikem v obci je Agropodnik a.s. zaměřený na zemědělskou výrobu, kde část občanů pracuje. K dalším památkám Košetic patří ještě židovský hřbitov a socha sv. Jana Nepomuckého.

Infrastruktura obce Košetice: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE, Pošta: ANO

Dům č. p. 33 se nachází v širším centru obce Košetice a dlouhodobě sloužil jako fara pro bydlení kněžích. Jedná se o jednopodlažní objekt s obdélníkovým půdorysem a polovalbovou střechou. Stavba je ze smíšeného zdiva. V objektu se nachází šest místností, centrální chodba, sklep a samostatné WC. Součástí nemovitosti je zděný dřevník a dřevěný přístřešek. Objekt není památkově chráněný.

Prohlídky nemovitosti: po předchozí tel. domluvě se slečnou Gabrielou Vašákovou, tel. č. 731 631 699

Zasílání nabídek a další dotazy: paní Petra Mrosková, tel. č. 380 420 325, e-mail: mroskova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

územní plán

přehledná mapa

letecký detail

ortofoto

půdorys budovy

řez budovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fara v k. ú. Pohnání

minimální prodejní cena 2 500 000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost se sedlovou střechou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Ratibořské Hory v k. ú. Pohnání, a to pozemek st. č. 13 o výměře 250 m2, jehož součástí je stavba č.p. 19, objekt bydlení a pozemek zahrady ve funkčním celku parc. č. 6 o výměře 88 m2. Nemovitost je dvoupodlažní a částečně podsklepená, není kulturní památkou, není využívaná a je určena k nutné rekonstrukci dle představ nového majitele.

Nemovitost bude prodána nejvyšší cenové nabídce. Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 10.7.2021. Po tomto termínu budou vyhodnoceny nabídky. Prodávající upozorňuje, že mobiliář není součástí prodeje. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Pohnání“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Historie obce: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360 Pohnanye, 1373 jako Pohnans, ale již roku 1407 opět Pohnanye, avšak roku 1554 psáno Pohnanij. Původní tvar Pohnáně, Pohnánova ves, brzy změněno na abstraktní Pohnanie. Od Pohnání 1 km jihozápadně leží ves Pohnánec, jejíž jméno vzniklo z významu menší Pohnání. Z Pohnání u Tábora se psal starý český rod, který se v 15. století rozdělil na dvě větve. Chval z Pohnání od roku 1470 vlastnil Protivín a jeho potomci jako rodová větev se psali Protivínští z Pohnání. Tato větev vyhynula koncem 16. století. Druhá rodová větev se nazývala Pohnanové z Pohnání a vlastnila několik drobnějších statků na jihu Čech. Tato větev vymřela o několik let později než první rodová větev. V erbu měli modrou lilii ve stříbřitém štítě a stejná lilie se nacházela i v klenotu erbu. Kostel sv. Prokopa, je připomínán už roku 1360 jako farní. Roku 1714 byl přestavěn barokně, z původní románské stavby se zachovala mohutná hranolová věž s osmi (částečně zazděnými) podvojnými okénky. Kostel stojí na vyvýšenině uprostřed obce, na místě bývalého hřbitova, obehnaný zídkou, ve které je výklenková kaple sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem, sakristií na severní straně a věží v západním průčelí. Loď je plochostropá, presbytář je zaklenut gotickou křížovou klenbou. Mobiliář je pseudorománský z roku 1875, cenná je románská kamenná křtitelnice ve tvaru kalicha. Na bývalém hřbitově stojí ještě kaple sv. Jana a Pavla z roku 1794. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, obklopený zdí. Pro nevyhovující podmínky a nedostatek místa byl zrušen a na jeho místě vybudován pietní parčík. V obci byl vybudován nový hřbitov se smuteční síní, který je v provozu od roku 1982 a slouží i pro občany okolních vesnic. Obec Pohnání byla již v roce 1812 uváděna jako obec školní. Vyučovalo se zde až do roku 1975, pak byla škola zrušena. Žáci přešli do Ratibořských Hor nebo Chýnova.

Obcí prochází červená turistická značka z Polánky severním směrem do Mladé Vožice (a dál přes Velký Blaník do Vlašimi). Jihovýchodní část katastru obce patří do Přírodního parku Polánka s nejvyšším vrcholem v okolí Batkovy (725 m).

Obec Pohnání se nachází 12 km severovýchodně od Tábora, v nadmořské výšce 627 m, v jasných dnech lze spatřit Šumavu, dokonce i Alpy a patří do Mikroregionu Venkov, který sdružuje 30 obcí. V současné době zde žije trvale 80 obyvatel.

Turistické zajímavosti v okolí: mezi nejbližší turisticky zajímavé cíle, které jsou v okolí obce Pohnání patří Chýnovská jeskyně zhruba 6 km, Šelmberk asi 8 km, Hrad Kámen cca 20 km, Rozhledna Velký Blaník zhruba 25 km, Amerika asi 25 km, Zámek Vrchotovy Janovice cca 35km, Zámek Červená Lhota zhruba 36 km, Zámek Bechyně asi 32 km, Zámek Jemniště cca 39 km, Pecínov zhruba 41 km, Chata Onen Svět asi 42 km, Zámek Konopiště cca 45 km, Hrad Zvíkov zhruba 45 km, Hrad Lipnice asi 46 km, Albrechtice nad Vltavou cca 44 km.

Infrastruktura obce Pohnání: Vodovod v obci: ANO; Kanalizace v obci: ANO; Plynofikace v obci: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE; Pošta: NE; Školství: NE; Zdravotnictví: NE; Policie: NE; Obchod: ANO; Kulturní zařízení: NE; Sport: NE

Prohlídky nemovitosti: je možné domluvit s panem Miloslavem Vavříkem, telefon 731 604 427.

Zasílání nabídek a další dotazy: paní Markéta Vlčková, telefon 380 420 327, e-mail: vlckova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

mysis

sítě

přehledka

přehledka

ortofoto

letecká mapa

Panorama 1

Panorama 2

Panorama