Nabídka nemovitostí

Biskupství českobudějovické nabízí k prodeji následující nemovitosti:

  • Fara v k. ú. Hořepník
  • Prodej pozemků – chatová osada na soutoku Otavy a Blanice u Putimi
  • Fara v k. ú. Košetice
  • Fara v k. ú. Pohnání
  • Fara v obci Prádlo
  • Prodej bývalé truhlárny u rybníka Svět v Třeboni
  • Fara v k. ú. Štěkeň
  • Fara v k. ú. Myšenec

Podrobnosti k nabídkám a fotodokumentaci najdete níže.

Fara v k. ú. Hořepník

MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA 1,600.000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hořepník v k.ú. Hořepník, a to pozemek parc. č. st. 39 o výměře 929 m2, jehož součástí jsou dvě stavby, a to objekt občanské vybavenosti č. p. 36 – fara a hospodářský objekt bez č.p.

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 30. 9. 2021. V případě vícero zájemců bude upřednostněna ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Hořepník“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Obec Hořepník: leží v okrese Pelhřimov, v severozápadním cípu Vysočiny, nedaleko města Pacov. První zmínky o obci jsou již z r. 1252 a v současnosti zde žije 635 obyvatel. V obci se nachází železobetonový most přes říčku Trnavu, který byl postaven podle návrhu ing. Bechyně a patří k nejstarším mostům svého typu ve střední Evropě. Náměstí prof. Bechyně dominují kostel Nejsvětější Trojice a přilehlá fara, socha sv. Václava, památník obětem 1. a 2. světové války, zámek, stará (1881) a nová (1970) budova základní školy, radnice a v neposlední řadě také několik historických domů. K dalším památkám Hořepníka patří ještě židovský hřbitov v ulici V Palestině a barokní zámeček v místní části Březina. V obci se nachází základní a mateřská škola, fotbalové hřiště s nohejbalovým kurtem, víceúčelové hřiště, v prostorách radnice je pak zřízena posilovna/fit centrum. V neposlední řadě nabízí kulturní vyžití v letních měsících již tradiční rockové koncerty konané na letním parketě pořádané obcí Hořepník.

Infrastruktura obce Hořepník: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE

Dům č.p. 36 objekt fary se nachází v severním rohu náměstí prof. Bechyně a dlouhodobě sloužil jako fara, tedy zázemí kněží. V přízemí objektu se nachází byt 2+1 a kancelář. V prvním patře jsou byty 3+1 a 1+1. Na objekt fary navazuje hospodářská část, která se skládá ze dvou částí – bývalé chlévy a sklad. Všechny objekty jsou umístěny na pozemku parc. č. st. 39. Fara je nemovitou kulturní památkou.

Prohlídky nemovitosti: po předchozí tel. domluvě se slečnou Gabrielou Vašákovou, tel. č.: 731 631 699

Zasílání nabídek a další dotazy: paní Petra Mrosková, tel. č.: 380 420 325, e-mail: mroskova@bcb.cz             

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

územní plán

přehledná mapa

panorama

ortofoto

EGD sítě

detail mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej pozemků – chatová osada na soutoku Otavy a Blanice u Putimi

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 3,360.480 Kč (94,75 Kč/m2)

Pohled na kemp

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji komplex lesních pozemků, trvalých travních ploch a ostatních ploch o celkové výměře 35 468 m2 (podrobný výčet pozemků najdete níže). Komplex pozemků tvoří chatová osada nacházející se na soutoku Otavy a Blanice u Putimi asi 5 km jižně od Písku. Chatičky (včetně pozemků pod chatičkami)  umístěné uvnitř předmětných pozemků jsou ve vlastnictví třetích osob.

Přímo na soutoku, v těsném sousedství chatové osady leží vodácké tábořiště. Do Putimi jsou to dva kilometry chůze proti proudu Blanice a najdete zde hospůdku s motivy románu Dobrého vojáka Švejka českého spisovatele Jaroslava Haška (v Putimi se odehrává část příběhu). Ve vsi se nachází domy se zachovanou tváří selského baroka. Naleznete zde raně gotický kostel svatého Vavřince, pozdně gotickou faru, kostnici s hrobem Jana Cimbury, hrdiny stejnojmenného románu Jindřicha Šimona Baara, či Podkostelní rybník známý svými výlovy ryb. V okolí pak např. chráněné území Řežabinecké tůně, cyklistické a turistické trasy.

V územním plánu vedeno jako plochy lesní – rekreační a plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru.

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 30. 9. 2021. Po tomto termínu budou nabídky vyhodnoceny. V případě více nabídek rozhoduje nabízená cena. Do předmětu nabídky uvést „Prodej pozemků – chatová osada u soutoku Otavy a Blanice“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Prohlídky: Pozemky jsou veřejně přístupné.

Zasílání nabídek a další dotazy: Ing. Eva Hovorková, tel. č.: 380 420 323, e-mail: hovorkova@bcb.cz

Seznam pozemků:

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

Zákres předmětu prodeje

Územní plán

Putim – mapa

 

 

Putim – mapa detail

 

 

 

PRODEJ NEMOVITOSTI V K. Ú. KOŠETICE

MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA 2,200.000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Košetice v k.ú. Košetice, a to pozemek parc. č. st. 84 o výměře 402 m2, jehož součástí je stavba, objekt k bydlení č. p. 33 – fara a pozemek zahrady parc. č. 2317/10 o výměře 350 m2.  

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 30. 9. 2021.V případě vícero zájemců bude upřednostněna ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Košetice“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Obec Košetice: leží v okrese Pelhřimov, na samém konci kraje Vysočina s krajem Středočeským u trasy silnice směr Pelhřimov – Praha. Zakladatelem obce byl rod vladyky Košety, od jehož jména je odvozen název obce. První zmínka o obci pochází již z r. 1352 a v současnosti zde žije 709 obyvatel. Parcelací vrchnostenských dvorů byly v roce 1787 založeny osady Krasolesí a Nový Dvůr, které jsou dnes jako Nová Ves místní částí obce Košetice. Na přelomu 13. a 14. století stával na návrší původně dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, nahrazený v polovině 14. století kamennou stavbou v gotickém slohu. Obec má zřízenou Základní a mateřskou školu. Jediným podnikem v obci je Agropodnik a.s. zaměřený na zemědělskou výrobu, kde část občanů pracuje. K dalším památkám Košetic patří ještě židovský hřbitov a socha sv. Jana Nepomuckého.

Infrastruktura obce Košetice: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE, Pošta: ANO

Dům č. p. 33 se nachází v širším centru obce Košetice a dlouhodobě sloužil jako fara pro bydlení kněžích. Jedná se o jednopodlažní objekt s obdélníkovým půdorysem a polovalbovou střechou. Stavba je ze smíšeného zdiva. V objektu se nachází šest místností, centrální chodba, sklep a samostatné WC. Součástí nemovitosti je zděný dřevník a dřevěný přístřešek. Objekt není památkově chráněný.

Prohlídky nemovitosti: po předchozí tel. domluvě se slečnou Gabrielou Vašákovou, tel. č. 731 631 699

Zasílání nabídek a další dotazy: paní Petra Mrosková, tel. č. 380 420 325, e-mail: mroskova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

územní plán

přehledná mapa

letecký detail

ortofoto

půdorys budovy

řez budovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fara v k. ú. Pohnání

minimální prodejní cena 2,500.000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost se sedlovou střechou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Ratibořské Hory v k. ú. Pohnání, a to pozemek st. č. 13 o výměře 250 m2, jehož součástí je stavba č.p. 19, objekt bydlení a pozemek zahrady ve funkčním celku parc. č. 6 o výměře 88 m2. Nemovitost je dvoupodlažní a částečně podsklepená, není kulturní památkou, není využívaná a je určena k nutné rekonstrukci dle představ nového majitele.

Nemovitost bude prodána ekonomicky nejvýhodnější nabídce. Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 31. 10. 2021. Po tomto termínu budou vyhodnoceny nabídky. Prodávající upozorňuje, že mobiliář není součástí prodeje. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Pohnání“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Historie obce: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360 Pohnanye, 1373 jako Pohnans, ale již roku 1407 opět Pohnanye, avšak roku 1554 psáno Pohnanij. Původní tvar Pohnáně, Pohnánova ves, brzy změněno na abstraktní Pohnanie. Od Pohnání 1 km jihozápadně leží ves Pohnánec, jejíž jméno vzniklo z významu menší Pohnání. Z Pohnání u Tábora se psal starý český rod, který se v 15. století rozdělil na dvě větve. Chval z Pohnání od roku 1470 vlastnil Protivín a jeho potomci jako rodová větev se psali Protivínští z Pohnání. Tato větev vyhynula koncem 16. století. Druhá rodová větev se nazývala Pohnanové z Pohnání a vlastnila několik drobnějších statků na jihu Čech. Tato větev vymřela o několik let později než první rodová větev. V erbu měli modrou lilii ve stříbřitém štítě a stejná lilie se nacházela i v klenotu erbu. Kostel sv. Prokopa, je připomínán už roku 1360 jako farní. Roku 1714 byl přestavěn barokně, z původní románské stavby se zachovala mohutná hranolová věž s osmi (částečně zazděnými) podvojnými okénky. Kostel stojí na vyvýšenině uprostřed obce, na místě bývalého hřbitova, obehnaný zídkou, ve které je výklenková kaple sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Kostel je jednolodní s pravoúhlým presbytářem, sakristií na severní straně a věží v západním průčelí. Loď je plochostropá, presbytář je zaklenut gotickou křížovou klenbou. Mobiliář je pseudorománský z roku 1875, cenná je románská kamenná křtitelnice ve tvaru kalicha. Na bývalém hřbitově stojí ještě kaple sv. Jana a Pavla z roku 1794. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, obklopený zdí. Pro nevyhovující podmínky a nedostatek místa byl zrušen a na jeho místě vybudován pietní parčík. V obci byl vybudován nový hřbitov se smuteční síní, který je v provozu od roku 1982 a slouží i pro občany okolních vesnic. Obec Pohnání byla již v roce 1812 uváděna jako obec školní. Vyučovalo se zde až do roku 1975, pak byla škola zrušena. Žáci přešli do Ratibořských Hor nebo Chýnova.

Obcí prochází červená turistická značka z Polánky severním směrem do Mladé Vožice (a dál přes Velký Blaník do Vlašimi). Jihovýchodní část katastru obce patří do Přírodního parku Polánka s nejvyšším vrcholem v okolí Batkovy (725 m).

Obec Pohnání se nachází 12 km severovýchodně od Tábora, v nadmořské výšce 627 m, v jasných dnech lze spatřit Šumavu, dokonce i Alpy a patří do Mikroregionu Venkov, který sdružuje 30 obcí. V současné době zde žije trvale 80 obyvatel.

Turistické zajímavosti v okolí: mezi nejbližší turisticky zajímavé cíle, které jsou v okolí obce Pohnání patří Chýnovská jeskyně zhruba 6 km, Šelmberk asi 8 km, Hrad Kámen cca 20 km, Rozhledna Velký Blaník zhruba 25 km, Amerika asi 25 km, Zámek Vrchotovy Janovice cca 35km, Zámek Červená Lhota zhruba 36 km, Zámek Bechyně asi 32 km, Zámek Jemniště cca 39 km, Pecínov zhruba 41 km, Chata Onen Svět asi 42 km, Zámek Konopiště cca 45 km, Hrad Zvíkov zhruba 45 km, Hrad Lipnice asi 46 km, Albrechtice nad Vltavou cca 44 km.

Infrastruktura obce Pohnání: Vodovod v obci: ANO; Kanalizace v obci: ANO; Plynofikace v obci: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE; Pošta: NE; Školství: NE; Zdravotnictví: NE; Policie: NE; Obchod: ANO; Kulturní zařízení: NE; Sport: NE

Prohlídky nemovitosti: je možné domluvit s panem Miloslavem Vavříkem, telefon 731 604 427.

Zasílání nabídek a další dotazy: paní Markéta Vlčková, telefon 380 420 327, e-mail: vlckova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

mysis

sítě

přehledka

přehledka

ortofoto

letecká mapa

Panorama 1

Panorama 2

Panorama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJ FARY V K. Ú. PRÁDLO

MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA 2,500.000 Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ – viz odkaz ZDE)

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Prádlo v k. ú. Prádlo, a to pozemek parc. č. st. 27 o výměře cca 706 m2, jehož součástí je stavba, a to rodinný dům čp. 12 (fara) a hospodářská stavba, pozemek parc. č. 239/1 o výměře 659 m2, zahrada a část pozemku 232 o výměře cca 85 m2, zahrada, která bude oddělena geometrickým plánem na náklady prodávajícího, na základě kterého dojde zároveň i k zarovnání pozemku parc. č. st. 27, vše v k. ú. Prádlo (situační zákres plánovaného zarovnání pozemků si můžete prohlédnout po kliknutí ZDE).

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 30. 9. 2021. V případě vícero zájemců bude upřednostněna ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Prádlo“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Obec Prádlo: tvoří ji části Zájezek, Vovčín, Za Vodou, Dubeč a Chvostule a leží v Plzeňském kraji severozápadně od Nepomuka na pravém břehu řeky Úslavy. Žije zde 260 obyvatel. Patrová budova fary z roku 1857 leží u silnice mezi panským dvorem a kostelem Povýšení sv. Kříže, který stojí v dominantní poloze v prostoru nad návsí. V centru vsi se rozkládá velký areál bývalého vrchnostenského dvora, jehož součástí je také budova bývalého lihovaru. V současné době se v obci nacházejí 3 samostatné lihovarnické provozy. Obec má vybudován veřejný vodovod a kanalizaci s napojením na ČOV a plynofikaci.

Doprava: MHD: NE; autobus: ANO; vlak: NE; obec Prádlo leží na hlavní silnici z Plzně do Českých Budějovic.

Občanská vybavenost: pošta: NE; škola: NE; zdravotnictví: NE; policie: NE; obchod: ANO; bankovní služby: NE; kulturní zařízení: NE; sport: ANO.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Obcí vede červená turistická trasa pro pěší.

Obec Prádlo spadá pod město Nepomuk. Zde sídlí stavební úřad, matrika, pošta, zdravotní středisko, lékárna, benzinová pumpa, Policie ČR, základní a mateřská škola, obchody.

Budova fary má dvě podlaží: v prvním se nachází 4+1 s koupelnou a WC a v druhém jsou 4 místnosti a komora. Objekt je převážně kamenný, dožilé jsou konstrukce dlouhodobé trvanlivosti, např. podlahy. Objekt neumožňuje obývání bez celkové rekonstrukce. Mobiliář fary není součástí prodeje. K objektu náleží hospodářská stavba. Zahrada je předělena sloupy elektrického vedení (lze přeložit). Pozemky jsou dle ÚP částečně pro výstavbu občanské vybavenosti, částečně pro venkovské bydlení.

Prohlídky nemovitosti: po předchozí tel. domluvě s p. Tomášem Kovářem, tel. č.: 731 402 825

Zasílání nabídek a další dotazy: Ing. Jana Tilšarová, tel. č.: 380 420 326, 603 334 771, e-mail: jana.tilsarova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

ortofotomapa

územní plán

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJ BÝVALÉ TRUHLÁRNY U SVĚTA V TŘEBONI

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 9,000.000,- Kč 

Nabízíme k prodeji areál bývalé truhlárny v atraktivní poloze u hráze rybníka Svět v zastavěné části města Třeboně, které je významnou památkovou i přírodní rezervací, nachází se zde dvojí lázně, největší rybářství v Evropě, jeden z nejstarších pivovarů na světě, státní zámek a jiné.

Od historického centra je areál ve vhodné docházkové vzdálenosti. Leží na pomyslné spojnici starého a nového města s lázněmi Aurora. Po hrázi rybníka vede cyklostezka a pěší trasa od zmíněných lázní do centra (z ulice U Světa možno zřídit přístup po rampě pro pěší).

Areál se nachází na pozemcích parc. č. 990/2, 990/3, 990/4, 990/5, 990/6, 990/7, 990/8 a 991/2 v k.ú. Třeboň. Přístup je zajištěn ze severu z ulice Přemyslovy přes pozemek parc. č. 990/1ve vlastnictví třetí osoby věcným břemenem chůze a jízdy.

Jedná se o stabilizované zastavěné území dle platné územně plánovací dokumentace označené jako plochy BM, tzn. „Plochy bydlení – bydlení městské individuální“. Přípustné funkční využití: malá ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a zařízení služeb. Momentální možná zastavitelnost areálu (vzhledem ke stávajícím objektům) cca 60 %.

Objekt (rekonstruovaný cca v r. 1953) je napojen původními přípojkami na vodovod, rozvod elektro. S vlastníkem pozemku parc. č. 990/1 uzavřena budoucí smlouva o zřízení VB pro vybudování nové vodovodní, kanalizační a elektro přípojky.

Fotodokumentaci, ortofotografii, mapy a územní plán najdete níže pod textem tohoto inzerátu.

Součástí ceny je: zaměření stavby – truhlárna, zaměření stavby – skladovací hala, radonový průzkum a projekt na restauraci s minipivovarem.

Nabídky nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 14. 10. 2021. V případě vícero zájemců bude upřednostněna ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

Do předmětu nabídky uvést „Prodej truhlárny – Třeboň“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Prohlídky: Po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Zasílání nabídek a další dotazy: Ing. Eva Hovorková, tel.: 380 420 360, mobil: 603 334 771, e-mail: hovorkova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

mapa

ortomapa detail

ortomapa

půdorys

sítě

územní plán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej nemovitosti v k.ú. Štěkeň, obec Štěkeň

minimální prodejní cena 4,000.000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na webu SREALITY.CZ na odkazu ZDE)

Nabízíme k prodeji barokní patrovou faru s mansardovou střechou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Štěkeň v k.ú. Štěkeň, a to pozemek st. č.19 o výměře 617 m2, jehož součástí je stavba č.p. 87, objekt k bydlení a pozemek zahrady parc. č. 18 o výměře 2 094 m2. Nemovitost má 2 NP a je částečně podsklepená. Budova je nemovitá kulturní památka, není využívaná a je určena k nutné rekonstrukci dle představ nového majitele.

Fotodokumentaci, ortofotografii, mapy a územní plán najdete níže pod textem tohoto inzerátu.

Nemovitost bude prodána ekonomicky nejvýhodnější nabídce. Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 30. 9. 2021. Po tomto termínu budou vyhodnoceny nabídky. Prodávající upozorňuje, že mobiliář není součástí prodeje.

Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Štěkeň“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Historie: První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1318. Jak je uvedeno v historických spisech, první zmínky o tvrzi, která byla postavena na místě nynějšího barokního zámku jsou ze začátku 14.století. Historický výzkum ukázal, že osídlení bylo mnohem starší. Fara stojí pod zámkem a kostelem sv. Mikuláše, při západním okraji obce a byla postavena patrně na místě starší fary kolem roku 1772. Areál ohraničený ohradní zdí s bránou z 18. století doplňuje obdélná stodola na západní straně patrně z 19. století.

Obec Štěkeň: Je to starobylé městečko ve strakonickém okresu, ležící na levém břehu zlatonosné a perlorodé Otavy, při bývalé odbočce staré obchodní cesty Dobříšsko-Pasovské, 6 km východně od města Strakonice. Počet obyvatel 824.

Je zde možné navštívit zámek, který je majetkem řádu Congregatio Jesu. Součástí je památný pokoj Karla Klostermanna, šumavského spisovatele, který zde strávil posledních pár let života a roku 1923 zde zemřel.

Infrastruktura obce: Vodovod: ANO; Kanalizace: ANO; Plynofikace: NE; MHD: NE; Autobus: ANO; Vlak: NE; Bankovní služby: NE; Pošta: ANO; Školství: MŠ, ZŠ; Zdravotnictví: ambulantní péče; Policie: NE; Obchod: ANO; Kulturní zařízení: ANO; Sport: ANO

Zasílání nabídek a další dotazy: paní Markéta Vlčková, tel: 380 420 327, e-mail: vlckova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

územní plán

mapa detail

sítě

ortofoto

 

 

 

 

 

 

PRODEJ NEMOVITOSTI V K.Ú. MYŠENEC

MINIMÁLNÍ KUPNÍ CENA 2,700.000,- Kč

(Tuto nemovitost nabízíme také na SREALITY.CZ na odkazu ZDE)

Nabízíme k prodeji zděnou nemovitost ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Protivín v k.ú. Myšenec, a to pozemek parc. č. st. 29 o výměře 543 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 27 (objekt k bydlení) a pozemek parc. č. 28 o výměře 1496 m2, zahrada, vše v k.ú. Myšenec.

Fotodokumentaci, ortofotografii a územní plán najdete níže pod textem tohoto inzerátu.

Budova fary má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží a valbovou střechu. Vnitřně je uspořádána do dvou bytů s dispozicí 2+1 a 1+1. Zahrada je obehnána kamenným plotem. Objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci. Mobiliář není součástí prodeje.

Nabídky je nutno zaslat na níže uvedený e-mail do 30. 9. 2021. V případě vícero zájemců bude upřednostněna ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Do předmětu nabídky uvést „Prodej fary Myšenec“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

 

Obec Myšenec

Je součástí města Protivín, k němuž dále náleží místní části Chvaletice, Krč, Maletice, Milenovice, Selibov, Těšínov a Záboří. Leží jihovýchodně od Vodňan, v bezprostřední blízkosti řeky Blanice v okrese Písek, na hlavní silnici č. E49 mezi městy Písek a České Budějovice. V roce 2011 zde trvale žilo 225 obyvatel. Ves se stala známou zejména díky pozůstatkům gotického hradu, který zde založili ve 13. století Přemyslovci. Hrad neměl obranný charakter a postupem času se stal lovčím sídlem. Zdivo hradu používali lidé ve vsi na stavbu svých domů, proto se dochovaly pouze fragmenty stavby. V obci se nachází ještě dvě pamětihodnosti, a to kostel sv. Havla z konce 11. století a výklenková kaple zasvěcena svatému Janu Nepomuckému stojící u komunikace ve směru od Písku.

Infrastruktura: MHD: NE; autobus: ANO; vlak: ANO; pošta: ANO; škola: MŠ, ZŠ; zdravotnictví: ambulantní péče; policie: ANO, obchod: ANO, bankovní služby: ANO, kulturní zařízení: ANO; sport: ANO.

Obec Myšenec spadá pod město Protivín, kde se kromě velkého železničního nádraží, kde se setkávají trati Plzeň – České Budějovice a Zdice – Protivín, nachází i železniční zastávka na pokračování trati do Českých Budějovic. V Protivíně je rozšířená občanská vybavenost, MŠ, ZŠ, více obchodů i sportovní příležitosti.

Prohlídky nemovitosti: Po předchozí tel. domluvě s p. Ing. Jaromírem Láchou, tel. č.: 731 402 829

Zasílání nabídek a další dotazy: Ing. Natálie Hlízová, tel. č.: 380 420 324, e-mail: natalie.hlizova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

ortofotografie

územní plán

územní plán – vysvětlivky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte tuto stránku – průběžně ji aktualizujeme!