Nabídka nemovitostí

Biskupství českobudějovické nabízí k prodeji následující nemovitosti:

  • Prodej bývalé truhlárny u rybníka Svět v Třeboni

Podrobnosti k nabídkám a fotodokumentaci najdete níže.

 

PRODEJ BÝVALÉ TRUHLÁRNY U SVĚTA V TŘEBONI

MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENA 9,000.000,- Kč 

Nabízíme k prodeji areál bývalé truhlárny v atraktivní poloze u hráze rybníka Svět v zastavěné části města Třeboně, které je významnou památkovou i přírodní rezervací, nachází se zde dvojí lázně, největší rybářství v Evropě, jeden z nejstarších pivovarů na světě, státní zámek a jiné.

Od historického centra je areál ve vhodné docházkové vzdálenosti. Leží na pomyslné spojnici starého a nového města s lázněmi Aurora. Po hrázi rybníka vede cyklostezka a pěší trasa od zmíněných lázní do centra (z ulice U Světa možno zřídit přístup po rampě pro pěší).

Areál se nachází na pozemcích parc. č. 990/2, 990/3, 990/4, 990/5, 990/6, 990/7, 990/8 a 991/2 v k.ú. Třeboň. Přístup je zajištěn ze severu z ulice Přemyslovy přes pozemek parc. č. 990/1ve vlastnictví třetí osoby věcným břemenem chůze a jízdy.

Jedná se o stabilizované zastavěné území dle platné územně plánovací dokumentace označené jako plochy BM, tzn. „Plochy bydlení – bydlení městské individuální“. Přípustné funkční využití: malá ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a zařízení služeb. Momentální možná zastavitelnost areálu (vzhledem ke stávajícím objektům) cca 60 %.

Objekt (rekonstruovaný cca v r. 1953) je napojen původními přípojkami na vodovod, rozvod elektro. S vlastníkem pozemku parc. č. 990/1 uzavřena budoucí smlouva o zřízení VB pro vybudování nové vodovodní, kanalizační a elektro přípojky.

Fotodokumentaci, ortofotografii, mapy a územní plán najdete níže pod textem tohoto inzerátu.

Součástí ceny je: zaměření stavby – truhlárna, zaměření stavby – skladovací hala, radonový průzkum a projekt na restauraci s minipivovarem.

Nabídky nutno zaslat na níže uvedený e-mail nejpozději do 23.12.2021. Vlastník si vyhrazuje vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje a odmítnout všechny nabídky. Do předmětu nabídky uvést „Prodej truhlárny – Třeboň“, musí být uvedený kupec, kontakty (e-mail, telefonní číslo, adresa), cena, způsob financování.

Prohlídky: Po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Zasílání nabídek a další dotazy: Ing. Eva Hovorková, tel.: 380 420 323, mobil: 603 334 771, e-mail: hovorkova@bcb.cz

Fotografie (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

 

 

 

Mapy (pro zvětšení klikněte na obrázek):

mapa

ortomapa detail

ortomapa

půdorys

sítě

územní plán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte tuto stránku – průběžně ji aktualizujeme!