Generální vikář

R.D. Mons. ThLic. David Henzl

R. D. ThLic. David Henzl se narodil 20. června 1977 v Českých Budějovicích a pochází z křesťanské rodiny.
Po ukončení základní školní docházky nastoupil na SPŠ elektrotechnickou v Českých Budějovicích, kde také maturoval v oboru výpočetní techniky a slaboproudého sdělovacího zařízení.

Poté nastoupil přípravu ke kněžství; nejprve propedeutický rok v litoměřickém konviktu a následně tři roky filozoficko-teologického studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Teologická studia dokončil v roce 2002 na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a téhož roku, 27. července, byl biskupem Mons. ThDr. Antonínem Liškou vysvěcen na jáhna. Po ukončení jáhenské praxe při katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, byl v téže katedrále, dne 21. června 2003, vysvěcen na kněze Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap.

Působil nejprve jako kaplan v Pelhřimově a okolních farnostech, kde se obzvlášť věnoval mládeži. V roce 2008 zahájil postgraduální studia v Římě na Papežském institutu Alfonsianum při Lateránské univerzitě a v roce 2010 obhájil licenciátní práci na téma: »L‘ingeneria genetica può cambiare la vita?« Kromě pastoračních povinností se věnuje studiu teologického díla mistra Stanislava ze Znojma, což je i téma jeho připravované dizertační práce. Od roku 2012 je administrátorem v Třeboni a okolních farnostech; je také členem Diecézní liturgické komise a Kněžské rady.

Českobudějovickým biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem byl 28. září 2015 jmenován sídelním kanovníkem Katedrální kapituly a v den kanovnické instalace – o svátku sv. Mikuláše, dne 6. prosince 2015 – bylo zveřejněno jeho jmenování generálním vikářem českobudějovické diecéze.