Kněžský domov

Na sklonku druhého tisíciletí byl dokončen Kněžský domov v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném, určený pro starší a nemocné kněze, kteří již nemohou vykonávat svou kněžskou činnost samostatně na faře. Záměrem bylo, aby kněží, kteří svůj život zasvětili službě pro naši diecézi, nemuseli v závěru svého života odejít mimo diecézi, ale mohli se naopak vrátit do jejího centra a zde si v klidném prostředí odpočinout a modlit se jak za naši diecézi, tak za nový kněžský a řeholní dorost pro ni. Provoz suchovrbenského kněžského domova byl k dubnu 2017 ukončen a kněží byli přestěhováni do Domova sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí.

Dům sv. Františka – chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí

Jedná se o jeden z projektů Diecézní charity České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Biskupství českobudějovické.

Dům byl stavěn se záměrem, pomoci lidem postižených povodněmi. Tato potřeba pomoci se postupně vytrácela a dům se začal plnit převážně seniory, jejichž stav vyžadoval pomoc jiné fyzické osoby. Jako pobytové zařízení sociální služby bylo otevřeno dne 10. října 2005.

Chráněné bydlení je poskytováno osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, mentálního onemocnění či kombinací obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním celoroční sociální služby Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí je poskytnout osobám se sníženou soběstačností podporu a pomoc s chodem domácnosti, s péčí o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů, a tím podporovat jejich soběstačnost a umožnit jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Péče je v maximální míře přizpůsobena domácím zvyklostem uživatelů.