Katedrální kapitula u sv. Mikuláše

Kapitula byla zřízena současně s biskupstvím v roce 1785. Tvořili ji tři hodnostáři (probošt, děkan a kustod) a další čtyři sídelní kanovníci. Od padesátých let 20. století byla činnost kapituly vinou státních úřadů ochromena. Když v roce 1987 zůstali jen dva kanovníci, byla činnost kapituly jako právnické osoby pozastavena.

 • Dekretem ze dne 1. 2. 2000 biskup Antonín Liška jmenoval čtyři nové sídelní (P. F. Sobíšek, P. V. Kulhánek, mons. V. Dvořák, P. V. Habart) a čtyři čestné kanovníky (P. F. Hobizal, P. J. Vlček, mons. J. Kadlec, P. M. Tkáč) a tím obnovil činnost kapituly. Instalace nových kanovníků proběhla na velikonoční pondělí 24. 4. 2000.
 • S platností od 20. září 2010 jmenoval biskup Jiří Paďour, OFMCap., tři další kanovníky, kteří byli slavnostně instalováni 6. prosince 2010, na svátek patrona diecéze sv. Mikuláše. Byl to pomocný biskup mons. Pavel Posád, generální vikář P. Adolf Pintíř a děkan katedrály P. dr. Zdeněk Mareš.
 • Na jednání Katedrální kapituly byly 3. února 2012 sídelním biskupem Mons. Jiřím Paďourem, OFMCap. schváleny a potvrzeny nové stanovy kapituly a následně proběhla volba nového probošta. Novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše byl zvolen Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický, a do této funkce slavnostně instalován v neděli 19. února 2012.
 • V sobotu 9. června 2012, při slavnostní bohoslužbě v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, konané k příležitosti 40. výročí úmrtí biskupa Josefa Hloucha, jmenoval českobudějovický sídelní biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap. nové sídelní a čestné kanovníky. Novými sídelními kanovníky jsou: P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D., P. Václav Pícha, JC.D. a P. Josef Stolařík. Novými čestnými kanovníky pak: P. Adolf KubešP. Prof. Karel SkalickýP. Pavel Liška, P. Karel Vrba, P. Miroslav Nikola a P. František Halaš. Slavnostní instalace těchto sídelních a čestných kanovníků se uskutečnila v pátek 14. září 2012 v 17 hod. v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.
 • Na řádném zasedání katedrální kapituly, které se konalo dne 11.10.2012, byli na období 7 let zvoleni noví dignitáři  kapituly: P. Dr. Zdeněk Mareš, ThD. byl zvolen děkanem katedrální kapituly a Mons. Mgr. Adolf Pintíř byl zvolen kustodem katedrální kapituly. Do svých úřadů byli slavnostně instalováni 6.12.2012 v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Proslov Dr. Zdeňka Mareše, Th.D.
 • Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. 13.6.2015 přijal biskupské svěcení a přestal být členem Katedrální kapituly.
 • Při příležitosti 230. výročí založení českobudějovické diecéze a o slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa, dne 28. 9. 2015 otec biskup Mons. Vlastimil Kročil jmenoval sídelním kanovníkem Katedrální kapituly u svatého Mikuláše v Českých Budějovicích R. D. Mgr. Pavla Lišku a R. D. ThLic. Davida Henzla a jmenoval čestným kanovníkem R. D. Siegfrieda Webera a R. D. prof. ThLic. Paedr. Martina Weise, Th.D. Slavnostní instalace těchto sídelních a čestných kanovníků se uskutečnila v neděli 6. prosince 2015 v 15:30 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

V současné době tvoří katedrální kapitulu tito kanovníci:

Sídelní kanovníci

 • Mons. Pavel Posád, probošt katedrální kapituly, pomocný biskup českobudějovický
 • P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., děkan katedrální kapituly
 • Mons. ThLic. David Henzl, kustod katedrální kapituly
 • Mons. Mgr. Adolf Pintíř, sídelní kanovník
 • P. Václav Pícha, JC.D., sídelní kanovník
 • P. Pavel Liška, sídelní kanovník
 • Prob. Mgr. Ivo Prokop, sídelní kanovník

Emeritní kanovníci

 • Mons. Václav Habart, emeritní kanovník
 • P. Josef Stolařík, emeritní kanovník

Čestní kanovníci

 • P. Prof. Karel Skalický
 • P. Karel Vrba
 • P. František Halaš
 • P. Siegfried Weber
 • P. Prof. ThLic. Paedr. Martin Weis, Th.D.
 • R. D. Ing. Zdeněk Gibiec, ThLic.
 • R. D. MVDr. Mgr. Jan Janoušek