Liturgická komise

K 1.10.2015 jmenoval diecézní biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. liturgickou komisi českobudějovické diecéze.

Jejími členy jsou:

  • Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář
  • Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.
  • R. D. Mgr. Ivo Prokop
  • děkan Dr. Zdeněk Mareš Th. D.
  • R. D. Mgr. Pavel Liška
  • R. D. Mag. Theol. Stanislav Brožka
  • Ing. Tomáš Fuit (stavební záležitosti)
  • Mgr. Karel Ochozka, katedrální varhaník (liturgická hudba)