Charita

Diecézní charita České Budějovice

 

 

 

 

 

Diecézní charita České Budějovice byla založena 1. 12. 1991 dekretem biskupa ThDr. Antonína Lišky za účelem pomoci lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. Diecézní charita zajišťuje koordinaci a metodickou podporu svým organizačním složkám – Charitám na území českobudějovické diecéze, aby mohly v co nejlepších podmínkách pomáhat lidem v nouzi. Středisko DCHCB v roce 2023 realizovalo 3 vlastní sociální služby, které zabezpečily pomoc celkem 1 383 klientům. V roce 2023 provozovala Charita v celé diecézi 66 sociálních služeb, 8 zdravotních služeb a několik dalších sociálních projektů, díky kterým pomohla 10 146 klientům. Charita v českobudějovické diecézi zaměstnává okolo 800 pracovníků a zapojuje velké množství dobrovolníků. Věnuje se pomoci nemocným, postiženým, umírajícím, seniorům, sociálně vyloučeným rodinám, dětem, lidem bez domova, cizincům aj.

Charity v diecézi