Papežská misijní díla

Zdroj: Misijní zpravodaj č. 24

Papežská misijní díla v českobudějovické diecézi

Staroklokotská 1
390 03, Tábor-Klokoty

Mgr. Hana Koukalová
ředitelka PMD pro českobudějovickou diecézi

e-mail: hanka.koukalova13@gmail.com
web: pmd.bcb.cz
mobil: 603 224 665

Papežská misijní díla (PMD)

pod patronací Sv. otce a Kongregace pro evangelizaci národů zajišťují přímou pomoc potřebným v misijních zemích celého světa skrze tyto čtyři směry:

PMD šíření víry (PMD ŠV)

koordinuje misijní aktivity v celém světě. Zajišťuje kvalitní a systematickou pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa (tj. asi 40% všech diecézí), na které se podílí téměř 650 tisíc biskupů, kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, stavby a opravy kostelů a jiné.

PMD sv. Petra apoštola (PMD PA)

zaměřuje svoji pomoc na výchovu a formaci více než 80.000 bohoslovců v seminářích, noviců, kněží a řeholnic na misiích. Nadále pečuje o nemocné a staré kněze v misiích.

PMD dětí (PMDD)

staví na křesťanské výchově, solidaritě, ryzím misionářském duchu a sociální pomoci pod mottem „Děti pomáhají dětem“. Přispívá na projekty pro pastoraci, misijní animaci a křesťanskou formaci, školní a předškolní výchovu a záchranu života 2,7 mil. dětí v misijních oblastech.

Papežská misijní unie (PMU)

vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech misijních děl, podporuje je a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve.

Misijní materiály I – naučné

V národní kanceláři PMD máme k dispozici Katalog všech misijních materiálů, objednávat lze písemně, telefonicky, emailem. Objednané věci se snažíme expedovat do 14 dnů.

 • Misijní kalendář – každoročně vydávaný kalendář, zaměřený na informace o činnosti PMD v jednotlivých zemích světa včetně vystřihovacích pohlednic
 • Filmové dokumenty
  • Uganda trpící perla Afriky – 28 minutový dokument na VHS i DVD
  • Jamajka očima Jamajka srdcem – 23 minutový dokument na VHS i DVD
  • Děti pomáhají dětem – 36 minutový dokument na VHS
  • Multimediální DVD stejného názvu navíc obsahuje hymnu tohoto Díla, písně ugandských dětí a veliký bonus.
  • Návštěva z Ugandy v Hostinném – 23 minutové DVD
 • Misijní pexeso
 • Kintuadi I, II – 20 kartiček, jejichž pomocí se děti učí myslet na své chudé kamarády
 • Časopisy DUHA, věnované cele jedné zemi: Ugandě, Indii, Guyaně, Středoafrické republice.
 • MOST I, II, III, IV – program pro celoroční misijní výchovu dětí různého věku
 • Janna Bigardová – životopis zakladatelky PMD sv. Petra apoštola
 • Malé kroky lásky a utrpení – křížová cesta pro děti v duchu solidarity s trpícími dětmi světa
 • Desatero misionáře – 12 samolepek pro děti
 • Misijní putovní výstavy – možnost objednání a zapůjčení 14 panelů a informacemi o misiích. Zatím k dispozici Uganda, Středoafrická republika, Střípky z kontinentů, 4 PMD.

Misijní materiály II – propagační

Všechny materiály jsme vydali na vlastní náklady. Budeme rádi, když vás osloví a rozhodnete se přispět na projekty PMD.

 • Misijní růženec
  • pětidesátkový s dřevěnými kuličkami v misijních barvách
  • jednodesátkový s dřevěnými barevnými kuličkami
 • Barevné pohlednice s misijními motivy
 • Nafukovací balónky v pěti misijních barvách
 • Trička s logem PMDD a PMD v různých velikostech
 • Plátěné šátky v misijních barvách s logem PMDD
 • Záložky do knížky s misijním obrázkem
 • Misijní odznak
 • Předtisky pro malování pohlednic
 • Obrazové plakátky na nástěnky s misijními motivy
 • Přihlášky do aktivit PMD, dotazník sponzora, složenky
 • Misijní kříž – možnost zapůjčení. Dárek Sv. Otce Jana Pavla II. vhodný k modlitebním misijním setkáním

Aktivity PMD

Vyberte si a zapojte se:

STAŇTE SE ČLENY PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL

Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím oplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých. (Lk 14, 13 – 14)

5 členských aktivit

MISIJNÍ KLUB

 • denní modlitba za misie
 • „Chléb pro misie“ – týdenní spoření daru pro chudé na misiích
 • tvůrčí podpora aktivit PMD

MISIJNÍ KLUBKO

 • denní modlitba Zdrávas Maria za kamarády na misiích
 • týdenní spoření do pokladničky „Misijní bonbónek“
 • aktivní pomoc svému okolí a dětem celého světa pod heslem „Děti pomáhají dětem“

MISIJNÍ RŮŽE

 • určena pro jednotlivce i společenství
 • denní modlitba desátku růžence za misie
 • 20 lidí tvoří Misijní růži živého růžence

ADORACE PRO MISIE

 • pro dospělé, jednotlivce i skupiny
 • pravidelná duchovní podpora misií prostřednictvím adorace
 • tichá, doprovázená hudbou nebo četbou Písma svatého …

SPONZOROVÁNÍ

 • pro jednotlivce, rodiny, mladé páry, farnosti, studenty, důchodce, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců apod.
 • finanční podpora chudých dětí, sirotků, nemocných, bohoslovců a další
 • je možné si vyžádat potvrzení pro daňové účely

ČLENOVÉ PMD

 • Obdrží členské číslo = specifický symbol při posílání darů.
 • Dostávají Misijní zpravodaj, jsou zapsáni v Modlitební knize a modlí se za sebe navzájem.
 • Denně se za ně modlí lidé z misií a je za ně po celém světě sloužena mše svatá.
 • Jako nejbližší spolupracovníci PMD mají přímou účast na misiích církve.

Další aktivity

MISIJNÍ KOLÁČ

 • pečení a nabízení koláčů, perníčků, cukroví aj.
 • dobrovolné finanční dary podpoří projekty PMD v misiích

MISIJNÍ JARMARK

 • výstava a nabídka vlastních výrobků i misijních materiálů
 • finanční výtěžek z akce putuje na účet PMD

POHLED PRO MISIE

 • malování vánočních a velikonočních motivů na předtisky pohlednic
 • vystavená dílka zájemci oceňují finančním darem na misie

JEDEN DÁREK NAVÍC

 • před Vánocemi děti šetří na dárek kamarádovi v misiích
 • ušetřená částka putuje skrze PMD jako dárek pro děti v bídě

DEN PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ

 • 1. červen – hry, soutěže a duchovní program oslav Dne PMDD
 • slavnostní přijímání nových členů do Misijního klubka

MISIJNÍ RŮŽIČKA

 • 1 x týdně společná modlitba dětí libovolného desátku za misie

SBÍRÁNÍ MEDAILEK PANNY MARIE

 • šetření peněz na medailky Panny Marie pro chudé kamarády z misií
 • modlitba za chudé, kteří tento dárek prostřednictvím PMDD dostanou

MIŠKA

 • Misijní škola animátorů
 • 2x ročně tematická misijní setkání pro všechny zájemce

MEŠNÍ INTENCE MISIONÁŘŮM

 • je dobré na intenci přispět částkou 250 Kč
 • na tento účel nelze uplatnit odpočet z daní

PROSBA

 • výtěžky z misijních akcí přímo pomáhají chudým skrze projekty PMD
 • děkujeme, že nám pošlete vždy celý výnos, aby naše podpora misií byla účinná

Papežská misijní díla nabízejí svou pomocnou ruku i rodinám uprchlíků i v uprchlických táborech v Sýrii a Egyptě:

Sýrie

Diecéze: Damašek (Melchický patriarchát)

 • formace a vzdělávání dětí z rodin uprchlíků
 • materiální pomoc dětem syrských uprchlíků v Damašku
 • příspěvek na léky, potraviny, oblečení

Diecéze: Kamichlie degli Armeni

 • zajištění základní výživy pro děti

Celkový počet podpořených dětí: 7400

Egypt

Diecéze: Ismayliah

 • potřeby a formace dětí ve školkách a v emigrantských komunitách
 • pomoc při péči o děti emigrantů z Horního Egypta uprchlých z důvodu terorismu nebo nedostatku práce
 • zakládání nových školek
 • katechetické potřeby, knihy a další pomůcky

Celkový počet podpořených dětí: 1260

Sv. otec Benedikt XVI.

 • Chtěl bych vás povzbudit: oživte vaše misijní poslání a „jděte ke všem národům“ (Mt 28, 19) v šlépějích svatého Pavla, apoštola národů.
 • Musíme cítit touhu a nadšení k prozáření všech národů světlem Kristovým, které naplňuje Jeho Církev.
 • Neměnným základem života Církve se musí stát univerzální misijní poslání.
 • Hlásat Evangelium musí být pro nás nezbytný a prvořadý závazek.

Právě Vaším přispěním mohou misie rozkvést!