Požehnání opraveného hřbitova v Č. Krumlově

9.4.2024, městský hřbitov Č. Krumlov, Autor: Tomáš Kasal

Český Krumlov otevřel 9. dubna po celkových opravách městský hřbitov. Opravy trvaly dva roky a skončily loni na podzim. Při slavnostním otevření požehnal areálu hřbitova českokrumlovský prelát Mgr. Václav Pícha, JC.D.
V areálu hřbitova jsou nově vydlážděné hlavní cesty (na ostatních je nový štěrkotrávník), opravené jsou obvodové zdi a přibyla odpočinková místa s lavičkami. Hřbitov má také novou dešťovou kanalizaci, rozvody vody pro zavlažování i pro svod dešťové vody a rozvody elektřiny. Byla vysazena zeleň a opravena stání pro kontejnery na odpad.
„V budoucnu je třeba opravit druhou přilehlou budovu. Nedaleko hlavního vstupu jsme nechali udělat nový vchod do parku, kam hřbitov v budoucnu chceme rozšiřovat. Jeho stávající kapacita už nestačí. A tam by mohly vzniknout zahrada smíření a rozjímání a třeba i místo pro rozloučení s nenarozeným dítětem,“ řekl Alexandr Nogrády, starosta Českého Krumlova.
Opravy stály 44 milionů korun, z nichž 11 milionů činila krajská dotace. Většinu nákladů uhradilo město Český Krumlov.