Fotogalerie

ŠEVĚTÍN: Koledování dětí u jesliček

ŠEVĚTÍN: Koledování dětí u jesliček

Krásný zážitek z koledování u jesliček prožili rodiče a děti mateřské školky v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně. V úterý 12. prosince 2023 v 16:00 hodin se zaplněný kostel rozezněl zpěvem koled z úst malých dětí z MŠ. K radosti rodičů i farníků zazněly koledy, které si s dětmi s chutí všichni zazpívali. P. Josef Stolařík foto: archiv farnosti Ševětín

12.12. 2023
Autor: archiv farnosti Ševětín
Slavnost sv. Mikuláše v katedrále

Slavnost sv. Mikuláše v katedrále

V českobudějovické katedrále se konala slavnost sv. Mikuláše. Uvedla ji modlitba nešpor s účastí členů Katedrální kapituly u sv. Mikuláše. Následující slavnostní mši svaté předsedal diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. Promluvu pronesl J. M. Ivo Prokop, sídelní kanovník a probošt jindřichohradecký. K veřejné úctě byla také vystavena relikvie sv. Mikuláše, kterou katedrále věnoval 20. února 2019 benátský patriarcha Mons. Francesco Moraglia.

6.12. 2023
Autor: Jožo Šuster
NEPOMUK: Předvánoční jarmárek 2023

NEPOMUK: Předvánoční jarmárek 2023

Už druhým rokem se ve čtvrtek 23. listopadu na arciděkanství v Nepomuku konal předvánoční jarmárek Mateřské školy Nepomuk. Děti nejprve vystoupily v kostele sv. Jakuba st. Po představení si pak lidé mohli na jarmárku nakoupit nejrůznější vánoční předměty. Navíc děti vytvořily postavičky do betléma, které jsou nyní vystaveny ve Svatojánském muzeu Nepomuk. Text: Štěpánka Kodýdková Foto: Štěpánka Kodýdková a Pavel Motejzík

23.11.2023
Autor: Štěpánka Kodýdková a Pavel Motejzík
NOVÁ CEREKEV: I. historická Hubertská mše sv.

NOVÁ CEREKEV: I. historická Hubertská mše sv.

V sobotu 4. listopadu byla v kostele sv. Tomáše Becketa za pořadatelské podpory městyse Nová Cerekev a Mysliveckého spolku Nová Cerekev sloužena historicky první Hubertská mše svatá. Mši svatou celebroval P. František Žák za hudebního doprovodu, o který se postaral hornový ansámbl „Za rohem“ a „Želivský chrámový sbor“. Přicházející návštěvníci byli na náměstí před kostelem přivítáni loveckými fanfárami. Již dlouho před začátkem mše se slavnostně vyzdobený kostel zcela zaplnil jak místními myslivci...

4.11.2023
Autor: Zdeněk Rajdlík
Zádušní mše za Karla Schwarzenberga

Zádušní mše za Karla Schwarzenberga

V jihočeských Čimelicích, obci, kde Karel Schwarzenberg vyrůstal, a kterou až do konce svého života s láskou navštěvoval, se konala zádušní mše svatá. S panem knížetem se přišli rozloučit jeho přátelé i podporovatelé místního krásně zrenovovaného kostela. On sám jako mecenáš významně podpořil veřejnou sbírku na rekonstrukci kostela i na opravu historických varhan. Bylo velmi dojemné, že první veřejná produkce s profesionálním varhaníkem zazněla právě při rozloučení s ním. Při...

15.11.2023
Autor: Jiří Šťástka / Člověk a víra
Slavnost Všech svatých v katedrále sv. Mikuláše 2023

Slavnost Všech svatých v katedrále sv. Mikuláše 2023

Ve středu 1. listopadu 2023 na slavnost Všech svatých se konala v katedrále sv. Mikuláše od 17 hodin mše svatá. Mši celebroval českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, který též k přítomným promluvil v homilii. Před závěrečným požehnáním otec biskup připomenul, že jsme v kostele, kde se dříve pohřbívali měšťané, a proto se přítomní společně pomodlili modlitby za naše zemřelé. Foto a text: Marie Košinová, Člověk a Víra

1.11.2023
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra
Přednáška P. Marka Orko Váchy v Sušici

Přednáška P. Marka Orko Váchy v Sušici

Někdy v zimě na přelomu let 1224–1225, zřejmě v blízkosti kláštera klarisek kousek od Assisi, píše jeden muž pozoruhodný básnický text. Píše ho ve svém rodném jazyce, v umbrijském nářečí, jeho skladba tedy stojí na počátku italské poezie a začíná slovy: „Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane, tobě patří chvála, sláva, čest a každé dobrořečení. Náleží jen tobě, Nejvyšší, a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. Buď pochválen (Laudato si’), můj Pane, spolu se...

16.10.2023
Autor: Eduard Lískovec
LAŽIŠTĚ: Svatohubertská slavnost k 60. výročí založení mysliveckého spolku

LAŽIŠTĚ: Svatohubertská slavnost k 60. výročí založení mysliveckého spolku

K 60. výročí svého založení uspořádal myslivecký spolek Stráž Lažiště v sobotu 28. října – poprvé za svou existenci – slavnost svatého Huberta, patrona myslivců, a pojal ji ve velkém stylu. Slavnost začala slavnostním průvodem, který se vinul polovinou obce Lažiště. Následoval příjezd koňského povozu s hlavní trofejí – jelenem desaterákem symbolizujícím desatero Božích přikázání, který byl, spolu se zajícem, bažantem a koroptví, umístěn před oltářem. Následoval hlavní bod programu –...

28.10.2023
Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra
ŠEVĚTÍN: Hubertská mše B dur 2023

ŠEVĚTÍN: Hubertská mše B dur 2023

V neděli 29. října 2023 v 8:30 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně sešli farníci a myslivci z celého okolí, aby prožili Hubertskou mši svatou B dur pro lovecké rohy se zpěvy. Mše byla mimo jiné sloužena za všechny živé i zemřelé myslivce a za všechny přítomné. Mše svatá byla provedena za doprovodu Povltavských trubačů a Chrámového sboru Ševětín a důstojně uctila památku sv. Huberta, patrona myslivců a...

PACOV: Misijní neděle 2023

PACOV: Misijní neděle 2023

„Kráčejme po cestě s hořícím srdcem“ Třetí neděli v říjnu slavíme Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Letošní misijní neděli jsme v naší farnosti prožívali společně s dětmi na dětské mši svaté v kostele sv. Michaela v Pacově. Mše svatá byla doprovázena zpěvem křesťanských písní dětí z CMŠ Jonáš, SVČ Síť a mládeže z farnosti pod vedením V. Kudrny. Děti se potkávají pravidelně jednou za 14 dní na Misijním klubku. Jejich...

22.10.2023
Autor: Petra Koblicová
Načíst další fotogalerie