NOVÁ CEREKEV: I. historická Hubertská mše sv.

4.11.2023, kostel sv. Tomáše Becketa, Nová Cerekev , Autor: Zdeněk Rajdlík

V sobotu 4. listopadu byla v kostele sv. Tomáše Becketa za pořadatelské podpory městyse Nová Cerekev a Mysliveckého spolku Nová Cerekev sloužena historicky první Hubertská mše svatá. Mši svatou celebroval P. František Žák za hudebního doprovodu, o který se postaral hornový ansámbl „Za rohem“ a „Želivský chrámový sbor“.

Přicházející návštěvníci byli na náměstí před kostelem přivítáni loveckými fanfárami. Již dlouho před začátkem mše se slavnostně vyzdobený kostel zcela zaplnil jak místními myslivci a jejich hosty, tak i širokou veřejností. Bohoslužbu, která byla zaměřena především na poděkování přírodě a myslivosti, zpestřily přímluvy spojené s přinášením darů, do kterého se zapojili myslivci. Z reakcí účastníků bylo zřejmé, že odcházeli s hlubokým zážitkem a jistě přijdou na Hubertskou opět za rok.  

Po skončení bohoslužby ještě následovalo krátké setkání myslivců, účinkujících a dalších hostů ve velké zasedací místnosti městyse. Poděkování patří všem zúčastněným. Myslivcům za výzdobu kostela, aktivní účast a přípravu občerstvení, městysu za výraznou finanční podporu a poskytnutí prostor úřadu. Domnívám se, že jsme založili další tradici a že se příští rok sejdeme při II. Hubertské mši.

Text a foto: Zdeněk Rajdlík, Nová Cerekev