Fotogalerie

Interaktivní program „Poznáváme Velikonoce“

Interaktivní program „Poznáváme Velikonoce“

V jihočeské metropoli se uskutečnil další ročník osvětového programu pro základní a mateřské školy z Českých Budějovic a okolí pod názvem „Poznáváme Velikonoce“. Jako součást neustávajícího evangelizačního úsilí akci tradičně zaštítilo Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém. „Zapojilo se 29 skupin a programem prošlo bezmála 600 dětí zejména z 1. stupně základních škol,“ vysvětluje Mgr. Iva Hojková, která program garantovala. Program se konal v areálu bývalého dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Některé...

březen 2024
Autor: Iva Hojková
Požehnání opraveného hřbitova v Č. Krumlově

Požehnání opraveného hřbitova v Č. Krumlově

Český Krumlov otevřel 9. dubna po celkových opravách městský hřbitov. Opravy trvaly dva roky a skončily loni na podzim. Při slavnostním otevření požehnal areálu hřbitova českokrumlovský prelát Mgr. Václav Pícha, JC.D. V areálu hřbitova jsou nově vydlážděné hlavní cesty (na ostatních je nový štěrkotrávník), opravené jsou obvodové zdi a přibyla odpočinková místa s lavičkami. Hřbitov má také novou dešťovou kanalizaci, rozvody vody pro zavlažování i pro svod dešťové vody a...

9.4.2024
Autor: Tomáš Kasal
Obnovu v Duchu Svatém v Pelhřimově zakončilo vyslání

Obnovu v Duchu Svatém v Pelhřimově zakončilo vyslání

Desetitýdenní obnova v Duchu Svatém podle P. Sieverse v Pelhřimově vrcholila v březnu kromě pravidelných katechezí, modliteb a sdílení ve skupinkách také obřadem vylití Ducha Svatého a zcela na závěr pak společnou bohoslužbou s vysláním a společnou oslavou a reflexí. Letos se semináře účastnily dva turnusy po 25 lidech, což je nárůst oproti loňsku. Při mši 10. března v Pelhřimově P. Josef Sláčík zdůraznil nutnost udržování neustálé duchovní bdělosti a...

10.3.2024
Autor: Pavel Poláček ml.
VODŇANY: Velikonoční triduum 2024

VODŇANY: Velikonoční triduum 2024

Zelený čtvrtek Podvečerní mše svatá. Přijímání pod obojí způsobou. Klapačky. Zvony odlétají do Říma. Společná večeře na faře. Pekly se nekvašené chleby (macesy) a beránek. Četly biblické texty. Podávalo víno. Duchovní správce P. Josef Prokeš věren své kněžské službě obsluhoval stovku přítomných farníků… Velký pátek Přísný půst. Prostrace. Pašije. Uložení do hrobu. Uctívání kříže. Někteří dotekem, jiní úklonou, další políbením nebo pokleknutím. Jednota v různosti. Ticho, hlasité ticho. Bílá sobota,...

28.3.2024-30.3.2024
Autor: Robert Huneš
Velikonoční vigilie s křestem v Třeboni

Velikonoční vigilie s křestem v Třeboni

Při velikonoční vigilii v Třeboni v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí přijali svatý křest tři dospělí. Mši svatou sloužil třeboňský farář P. Martin Bětuňák. Foto: Marie Košinová / Člověk a víra

30.3.2024
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra
Missa Chrismatis se svěcením posvátných olejů 2024

Missa Chrismatis se svěcením posvátných olejů 2024

Na Zelený čtvrtek dopoledne se opět po roce v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích konala Missa Chrismatis, při které se téměř osmdesát kněží spolu s jáhny a bohoslovci českobudějovické diecéze setkalo se svým biskupem Vlastimilem. Hlavním celebrantem mše svaté byl otec biskup Vlastimil Kročil, koncelebrovali kněží diecéze, kteří také při mši obnovili kněžské sliby. Podrobný článek z obřadu najdete ZDE. Foto: Marie Košinová / Člověk a víra

28.3.2024
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra
Velikonoční koncert v Haugschlagu 2024

Velikonoční koncert v Haugschlagu 2024

Přeshraniční oslava Velikonoc se uskutečnila formou koncertu na Velikonoční pondělí v kostele Povýšení Svatého Kříže v rakouské obci Haugschlag. Vystoupení Rapšašského komorního orchestru se hojně se zúčastnili také návštěvníci z Chlumu u Třeboně a Staňkova včetně obou starostek, obyvatelé z Haugschlagu a okolních rakouských obcí, duchovní P. Gerhard Kerschbaum a P. Herbert Schlosser a starosta Haugschlagu Franz Kuben. Obě strany připravily pro účinkující i pro posluchače pohoštění, které následovalo po...

1.4.2024
Autor: Jitka Válková a Franz Kuben ml.