VODŇANY: Velikonoční triduum 2024

28.3.2024-30.3.2024, Vodňany, Autor: Robert Huneš

Zelený čtvrtek
Podvečerní mše svatá. Přijímání pod obojí způsobou. Klapačky. Zvony odlétají do Říma. Společná večeře na faře. Pekly se nekvašené chleby (macesy) a beránek. Četly biblické texty. Podávalo víno. Duchovní správce P. Josef Prokeš věren své kněžské službě obsluhoval stovku přítomných farníků…

Velký pátek
Přísný půst. Prostrace. Pašije. Uložení do hrobu. Uctívání kříže. Někteří dotekem, jiní úklonou, další políbením nebo pokleknutím. Jednota v různosti. Ticho, hlasité ticho.

Bílá sobota, vigilie
Tma. Shromáždění před děkanským chrámem Narození P. Marie. Oheň. Připálení paškálu – symbolu vzkříšeného Krista. Vejití stovek svíček do setmělého chrámu. Čtení. První, druhé… osmé… Jedno hezčí než druhé. Exultet – Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem. Christos voskrese! Voistinu voskrese! Křest katechumenů. Radost. Aleluja!

Text a foto: Robert Huneš