Obnovu v Duchu Svatém v Pelhřimově zakončilo vyslání

10.3.2024, kostel sv. Bartoloměje, Pelhřimov, Autor: Pavel Poláček ml.

Desetitýdenní obnova v Duchu Svatém podle P. Sieverse v Pelhřimově vrcholila v březnu kromě pravidelných katechezí, modliteb a sdílení ve skupinkách také obřadem vylití Ducha Svatého a zcela na závěr pak společnou bohoslužbou s vysláním a společnou oslavou a reflexí. Letos se semináře účastnily dva turnusy po 25 lidech, což je nárůst oproti loňsku.
Při mši 10. března v Pelhřimově P. Josef Sláčík zdůraznil nutnost udržování neustálé duchovní bdělosti a také to, že dary Ducha Svatého jsou službou druhým, proto jsou účastníci symbolicky vysláni do světa. Absolventi semináře obdrželi svíci („světlo světa“), kvasnice („kvas“) a exorcizovanou sůl („sůl země“). Na snímcích níže jsou účastníci úterních a čtvrtečních schůzek se „svými“ vedoucími a otci Josefem a Františkem, kteří je celou dobu provázeli.

Text: (hm)
Foto: Pavel Poláček ml.