Interaktivní program „Poznáváme Velikonoce“

březen 2024, areál bývalého dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí, Autor: Iva Hojková

V jihočeské metropoli se uskutečnil další ročník osvětového programu pro základní a mateřské školy z Českých Budějovic a okolí pod názvem „Poznáváme Velikonoce“.
Jako součást neustávajícího evangelizačního úsilí akci tradičně zaštítilo Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém. „Zapojilo se 29 skupin a programem prošlo bezmála 600 dětí zejména z 1. stupně základních škol,“ vysvětluje Mgr. Iva Hojková, která program garantovala.

Program se konal v areálu bývalého dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Některé třídy si objednaly jen základní 60minutové pásmo, které zahrnovalo interaktivní program v křížové chodbě se závěrečným zastavením v kostele. Jiné třídy či družiny věnovaly o něco delší čas, neboť je zajímala i prohlídka kostela Obětování Panny Marie.
„Děti měly zajímavé otázky, například: proč se říká Zelený čtvrtek, co je popelec, proč Ježíše Krista v Jeruzalémě nejprve vítali jako krále a už za několik dní žádali od Piláta jeho smrt, jak chutnají hostie, nebo proč se chodí s pomlázkou jen u nás a v německy mluvících zemích mají tradici velikonočního zajíčka apod.,“ popisuje průběh edukativního programu Mgr. Martina Fürstová. Program také otevírá otázky pro učitele a učitelky, které děti doprovázejí. „Je důležité být dobře připraven i na otázky pedagogů, nejen proto, že pak děti budou doprovázet životem dál, ale také kvůli dalšímu kroku v jejich hledání smyslu života,“ dodává Martina Fürstová.
Děti si mohly některé věci i vyzkoušet, např. šly v průvodu s kočičkami nebo nesly na svých ramenou malý dřevěný trám. Jen menší část škol a školek v programu „Poznáváme Velikonoce“ byla církevních – většinou se účastnily státní školy, kde se znalost pravého významu Velikonoc nedá předpokládat. „Bylo to i tento rok velice požehnané. Těší nás rostoucí zájem o velikonoční osvětu ze strany škol, což potvrzuje také kvalitu našich pěti lektorů a jejich schopnost zaujmout děti i dospělé,“ uzavírá Mgr. Ludmila Veselá, ředitelka Diecézního centra pro katechezi při Pastoračním středisku.

Eva Haláčková, Pastorační středisko

Foto: Iva Hojková