ŠEVĚTÍN: Hubertská mše B dur 2023

V neděli 29. října 2023 v 8:30 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně sešli farníci a myslivci z celého okolí, aby prožili Hubertskou mši svatou B dur pro lovecké rohy se zpěvy. Mše byla mimo jiné sloužena za všechny živé i zemřelé myslivce a za všechny přítomné. Mše svatá byla provedena za doprovodu Povltavských trubačů a Chrámového sboru Ševětín a důstojně uctila památku sv. Huberta, patrona myslivců a ochránců přírody.

Foto: archiv farnosti Ševětín