PACOV: Misijní neděle 2023

22.10.2023, kostel sv. Michaela, Pacov, Autor: Petra Koblicová

„Kráčejme po cestě s hořícím srdcem“

Třetí neděli v říjnu slavíme Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Letošní misijní neděli jsme v naší farnosti prožívali společně s dětmi na dětské mši svaté v kostele sv. Michaela v Pacově.

Mše svatá byla doprovázena zpěvem křesťanských písní dětí z CMŠ Jonáš, SVČ Síť a mládeže z farnosti pod vedením V. Kudrny. Děti se potkávají pravidelně jednou za 14 dní na Misijním klubku. Jejich heslem je: „Víte, s kým je dobře, když zůstanete sami? S námi! S partou kamarádů, kteří se snaží pomáhat ostatním.“ Společně nejen udržují své kamarádství, ale aktivně se seznamují s tématem misií a staví tak „MOST“ napříč celým světem. Tentokrát společně se svými vedoucími napekly výborné koláčky, které po mši svaté rozdávaly jako poděkování za misijní sbírku. Výtěžek bude zaslán na Papežské misijní dílo.
A jak již bylo zmíněno, misijní neděle byla zároveň dětskou mší svatou, tedy i promluva byla vedena dětskou formou. Otec Jaroslav se snažil přiblížit dětem Markovo evangelium „Dávejte císaři, co je císařovo, a co je Božího, dávejte Bohu.“ Kladl dětem různé otázky, aby je přiměl k přemýšlení, k čemu nás Ježíš v evangeliu vybízí. Jaké poučení si z příběhu můžeme vzít my? Aby děti lépe pochopily to, co je pro ně nejdůležitější, názorně jim to předvedl na láhvi naplněné kameny. I když se zdálo, že je láhev plná, nebyla to pravda. Ještě se tam vešel písek a voda. Kdybychom nedali do sklenice kameny jako první a chtěli bychom je tam dostat až poté, co jsme do ní nasypali písek, už by to nešlo. A stejně tak je tomu i s naším časem: nejdříve ho musíme zaplnit tím, co je skutečně podstatné. Potom přidávat ty méně důležité věci, a nakonec ho jakoby dolít tím ostatním. A co patří mezi ty důležité „kameny“ mého každodenního života? Čím zaplňuji svůj běžný den? Je v něm místo na to nejpodstatnější? Najdeme mezi nimi čas na naše nejbližší, pomoc potřebným a také dostatečný čas na modlitbu? „Kráčejme po cestě s hořícím srdcem”, motto letošní Misijní neděle, je pro nás všechny zároveň i velkou výzvou. A s touto výzvou jsme se posilněni Božím slovem, ale i misijními koláčky, rozešli do svých domovů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat P. Jaroslavu Šmejkalovi, pí. Loskotové a pí. Převorové, muzikantům velkým i malým, p. Kudrnovi a všem, kteří jakkoli pomohli nebo přispěli k důstojné oslavě misijní neděle, která byla určitě náročná na přípravu. Zaplať Pán Bůh!

Text: Pacovští farníci
Foto: Petra Koblicová