LAŽIŠTĚ: Svatohubertská slavnost k 60. výročí založení mysliveckého spolku

28.10.2023, Lažiště, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

K 60. výročí svého založení uspořádal myslivecký spolek Stráž Lažiště v sobotu 28. října – poprvé za svou existenci – slavnost svatého Huberta, patrona myslivců, a pojal ji ve velkém stylu. Slavnost začala slavnostním průvodem, který se vinul polovinou obce Lažiště. Následoval příjezd koňského povozu s hlavní trofejí – jelenem desaterákem symbolizujícím desatero Božích přikázání, který byl, spolu se zajícem, bažantem a koroptví, umístěn před oltářem.

Následoval hlavní bod programu – Svatohubertská mše svatá, slavená na návsi obce lažišťským farářem P. Petrem Plášilem a lažišťským kaplanem P. Karlem Falářem za hudebního doprovodu Jihočeských trubačů a Lišovského chrámového sboru. Zaplněná náves se ústy pana faráře Plášila dozvěděla o převratném životě svatého Huberta a o hraběti Františku Antonínu Šporkovi, který rozšířil úctu k tomuto francouzskému světci v našem prostředí, když v roce 1695 založil Řád svatého Huberta. Členové tohoto řádu byli na oslavě také přítomni.
O odkazu svatého Huberta pro dnešní dobu hovořil pan farář v závěru svého kázání: „Každý z nás občas prožije chvíle těžké a bolestivé. Nedá se před tím utéct. Jediným protilékem proti trápení a bolesti není únik, jak se o něj ve své hluboké bolesti nad smrtí své milované manželky zpočátku snažil svatý Hubert, ale dělat něco dobrého pro druhé. V tom najde člověk útěchu a smysl. Svatý Hubert se přestal honit za zvěří a rozhodl se stát služebníkem Kristovým jako kněz a později jako biskup. Všichni nejsme povoláni k duchovnímu stavu, ale podle mě jsme úplně všichni povoláni k tomu, abychom se snažili být nějak užiteční a prospěšní pro druhé. Služba myslivců nezahrnuje jen lov zvířat, ale především péči o ně, péči o les a prostředí. Chtěl bych všem myslivcům, ale především Vám, členům lažišťského spolku Stráž, popřát, ať se Vám dobře daří, a jak se zpívá v jedné části Hubertské mše, ať máte lesy plné zvěře, ať Vás Vaše služba naplňuje radostí a zároveň ať si při této příležitosti připomenete, že být myslivcem je také i služba dobru, služba druhým a služba přírodě.“
Slavnostní mše svatá byla obětována za zemřelé členy spolku Stráž Lažiště, jejichž jména vyslovil do hlubokého ticha pan Pavel Friedberger, hlavní organizátor Svatohubertské slavnosti. V závěru mše svaté požehnal pan farář nový myslivecký prapor spolku a Jihočeští trubači – čerství vítězové mistrovství Evropy mysliveckých trubačů v kategorii in ES – přednesli ukázky loveckých povelů a návěstí. Následovalo výtečné občerstvení v sále kulturního domu Lažiště a večer Hubertská zábava za doprovodu kapely Pěčnovanka s přebohatou mysliveckou tombolou. Před půlnocí byly vydraženy hlavní úlovky – dva jeleni.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakkoli zapojili do příprav i samotné realizace slavnosti! Za vydařenou akcí stojí více než roční přípravy a také modlitby za dobré počasí, které spolu s panem farářem přednášeli myslivci Bohu a ten je vyslyšel. Bohu díky!

Text a foto: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra