KÁJOV: Setkání dětí se sv. Mikulášem

3.12.2022, Kájov, Autor: Petr Schneedorfer

V sobotu 3. prosince 2022 od 10:00 hodin se v Kájově konalo setkání dětí se svatým biskupem Mikulášem. Setkání doprovázeli andělé, kteří se předtím zúčastnili společné hodiny zpěvu. Díky písním, které andělé naučili ostatní děti, pak všichni společně přivolali biskupa Mikuláše. Po příchodu se svatý Mikuláš pozdravil se všemi přítomnými – dětmi s jejich rodiči, sestrami Svatého Kříže i s místní farářem otcem prelátem Mgr. Václavem Píchou JC.D.

Poté svatý Mikuláš promluvil ke všem přítomným o tom, co to znamená advent. A také především děti vyzval ke konání dobrých skutků, které biskup Mikuláš sám velmi často konal.

Pak mohly děti přijít k Mikulášovi, aby se s ním mohly pozdravit, odrecitovat nějakou básničku nebo zazpívat. Jako dárky pro svatého Mikuláše přinesly děti srdíčka, které samostatně nebo za pomoci rodičů doma vytvořily. Za to je svatý biskup Mikuláš odměnil krásnými balíčky plnými dobrot a sladkostí.

Na závěr, než se svatý Mikuláš rozloučil, dal otci prelátovi příležitost, aby také on všechny přítomné pozdravil a především povzbudil. Setkání se svatým biskupem Mikulášem bylo zakončeno společnou modlitbou.

Text: Zdeněk Kalianko