VELHARTICE: Pohřeb otce Jana Janouška

17.12.2022, Velhartice, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Na svátek sv. Mikuláše byl náhle povolán na věčnost R. D. MVDr. Mgr. Jan Janoušek. Otec Jan zemřel zaopatřen svatými svátostmi v Českých Budějovicích ve věku 82 let. Pán jej povolal jen několik hodin poté, co byl otec Jan slavnostně instalován jako nový čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Od kněžského svěcení 30. 6. 2001 působil jako administrátor farnosti Čkyně a odtud postupně spravoval také farnosti Bohumilice, Dobrš, Lštění a Vacov.

Poslední rozloučení s drahým zesnulým se konalo v sobotu 17. prosince 2022. Nejprve od 9:00 při zádušní mši svaté ve farním kostele sv. Mikuláše ve Vacově. Od 12:30 následovala zádušní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v jeho rodných Velharticích. Po obřadu byl otec Jan uložen do kněžského hrobu ve Velharticích, aby očekával slavné vzkříšení. Pohřbu se zúčastnilo velké množství kněží a jáhnů z celé českobudějovické diecéze, široké příbuzenstvo, farníci ze všech jeho bývalých farností a také mnoho přátel a známých.