ŠEVĚTÍN: Besídka u betléma

7.12.2022, kostel sv. Mikuláše, Ševětín, Autor: archiv farnosti Ševětín

Ve středu 7. prosince došlo k setkání dětí mateřské školky u dřevěného betléma před kostelem sv. Mikuláše v Ševětíně. Na dřevěné zvoničce u betléma si děti zazvonily na vánoční zvon s přáním pod stromeček. K našemu údivu pak děti v kostele velmi pěkně zazpívaly celé pásmo vánočních koled za doprovodu kytar a paní učitelek. S krásným zážitkem odcházely domů a s úmyslem příští rok na tuto besídku pozvat i rodiče.