CHLUM U TŘEBONĚ: Mikuláš

4.12.2022, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chlum u Třeboně, Autor: Jana Cepáková (č.1 a č. 2.); Marcela Pumprová (č. 3. a č. 4)

Oslavy svátku sv. Mikuláše v Chlumu u Třeboně organizuje naše farnost již asi dvacet let. Přijít může každý z obce i okolí. Mikuláše provází početnější sbor andělů, kteří v průvodu a za doprovodu varhanní hudby procházejí kostelem. Pak následuje seznámení s postavou sv. Mikuláše. Tentokrát to bylo písní, kterou zazpíval P. Jiří Kalaš.

Mikuláš má každý rok připravený nějaký biblický příběh. Letos to byl evangelijní příběh o milosrdném otci a marnotratném synovi v podání žáků zdejší základní školy. Roli milosrdného otce sehrál jeden s farníků, roli služebníků další ochotníci, včetně hocha z Ukrajiny. Děti ze školní družiny k příběhu namalovaly zvonky se srdcem uprostřed, které si každý mohl odnést domů, aby měl na paměti široké milosrdné srdce Otce i srdce své vlastní, které může uzdravovat. Stejně jako to udělali oba bratři – ten marnotratný i ten, který mu záviděl hostinu, uspořádanou na jeho počest.

K té hostině nakonec byli pozváni všichni přítomní. Samozřejmě nechyběla sladká nadílka od Mikuláše a ani sáčky s uhlím od čertů, čekajících na náměstí před kostelem.

Text: Jitka Válková