Fotogalerie

Kněžské svěcení Pavla Kasala a Martina Matouše Vávry

Kněžské svěcení Pavla Kasala a Martina Matouše Vávry

Před zaplněnou katedrálou sv. Mikuláše přijali kněžské svěcení Bc. Pavel KASAL a Mag. theol. Martin Matouš VÁVRA, CFSsS. Podrobný článek o průběhu obřadu připravujeme. Text najdete v nejbližších dnech na webu www.bcb.cz.

25.6.2022
Autor: Petr Samec a Mirka Dolanská / Člověk a víra
KNÍŽECÍ PLÁNĚ: Poutní mše svatá

KNÍŽECÍ PLÁNĚ: Poutní mše svatá

Po třech letech se na Knížecích Pláních na Šumavě nedaleko zničeného kostela sv. Jana Křtitele znovu konala v sobotu 25. června 2022 poutní mše. „Pro mě byla tahle mše premiérou, při které jsme vzpomněli na zdejší rodáky,“ řekl vimperský kněz R. D. Mgr. Jaromír STEHLÍK po česko-německé mši, kterou sloužil v obou jazycích pro sedm desítek lidí hned vedle obnoveného hřbitova. Někteří německy mluvčí rodáci pak vyhledali náhrobky svých předků a...

25.6.2022
Autor: Radek Gális
PRACHATICE: Pouť ke sv. J. N. Neumannovi

PRACHATICE: Pouť ke sv. J. N. Neumannovi

Oslava svatosti v Prachaticích Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann toužil po svatosti od dětství a dosáhl jí – letos si připomínáme 45. výročí jeho svatořečení. Právě o svatosti kázal otec biskup Pavel Posád, který předsedal poutní mši svaté v sobotu 18. června 2022 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, kde byl Jan Nepomuk Neumann v den svého narození pokřtěn. Každoroční pouť začala již v pátek mší svatou pro mladé a Večerem modliteb za mládež. Odpoledne...

18.6.2022
Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra
Festival rodin Nové Hrady

Festival rodin Nové Hrady

V sobotu 11. června se v Nových Hradech konal Festival rodin. Více informací najdete v našem článku ZDE.

11.6.2022
Autor: Michal Klečka / Člověk a víra
Vzpomínka na biskupa Josefa Hloucha

Vzpomínka na biskupa Josefa Hloucha

V pátek 10. června 2022 jsme v Českých Budějovicích vzpomněli 50. výročí od úmrtí 9. českobudějovického biskupa, Služebníka Božího Josefa Hloucha. Vzpomínkový program byl zahájen již v 15:30 modlitbou u hrobu biskupa Hloucha na hřbitově sv. Otýlie. Od 17:00 následovala mše svatá v katedrále sv. Mikuláše. Při slavnostním obřadu zaznělo „Českobudějovické requiem“ skladatele Karla Fráni (1940–2018), bývalého dlouholetého regenschoriho českobudějovické katedrály, sbormistra a dirigenta Jihočeského divadla a Národního divadla v Praze. Po...

10.6.2022
Autor: Petr Samec
Č. BUDĚJOVICE: Biřmování

Č. BUDĚJOVICE: Biřmování

Slavnost Seslání Ducha Svatého spojená tradičně s biřmováním se konala v neděli 5. června 2022 dopoledne v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Biskup Mons. Vlastimil Kročil udělil svátost biřmování dvěma desítkám věřících z Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou nebo Hosína.

5.6.2022
Autor: Radek Gális