PRACHATICE: Pouť ke sv. J. N. Neumannovi

18.6.2022, Prachatice, Autor: Stanislava Vitoňová / Člověk a víra

Oslava svatosti v Prachaticích

Prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann toužil po svatosti od dětství a dosáhl jí – letos si připomínáme 45. výročí jeho svatořečení. Právě o svatosti kázal otec biskup Pavel Posád, který předsedal poutní mši svaté v sobotu 18. června 2022 v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, kde byl Jan Nepomuk Neumann v den svého narození pokřtěn.

Každoroční pouť začala již v pátek mší svatou pro mladé a Večerem modliteb za mládež.

Odpoledne po sobotní poutní mši svaté patřilo dobrému jídlu a pití a utužování společenství. Výborné volarské klobásy s plzeňským pivem, chutné ukrajinské speciality nabízené ženami z Ukrajiny ubytovanými ve farním domku a občerstvení poskytnuté sestrami boromejkami v jejich klášteře přispěly spolu s hudebními vstupy souboru Kokokolegyně ke skvělé atmosféře slavnostního letního dne.

Otec biskup Pavel strávil velkou část odpoledne návštěvou klientů hospicu a Domova Matky Vojtěchy. Lidé byli šťastní, když k nim přišel. Při všem jejich utrpení se dokáží radovat a v jejich očích je světlo, jistě velkou měrou díky láskyplné péči personálu. Podle svých slov odcházel otec biskup z obou zařízení obohacen.

Svatý Jane Nepomuku Neumanne, který jsi sám mnoho trpěl, přimlouvej se za všechny trpící!

Text: P. Petr Plášil, farář v Prachaticích