KNÍŽECÍ PLÁNĚ: Poutní mše svatá

25.6.2022, Knížecí Pláně - nedaleko zničeného kostela sv. Jana Křtitele, Autor: Radek Gális

Po třech letech se na Knížecích Pláních na Šumavě nedaleko zničeného kostela sv. Jana Křtitele znovu konala v sobotu 25. června 2022 poutní mše. „Pro mě byla tahle mše premiérou, při které jsme vzpomněli na zdejší rodáky,“ řekl vimperský kněz R. D. Mgr. Jaromír STEHLÍK po česko-německé mši, kterou sloužil v obou jazycích pro sedm desítek lidí hned vedle obnoveného hřbitova. Někteří německy mluvčí rodáci pak vyhledali náhrobky svých předků a upravovali jejich stav. Všichni se pak sešli u blízkého pomníku válečných padlých, kde německy zazpívali tesknou Hartauerovu tzv. šumavskou hymnu Tam v krásné Šumavě.

Popisek: Sobotní poutní mše na Knížecích Pláních, kterou sloužil vimperský farář P. Jaroslav Stehlík, se zúčastnili také rodák Franz Strunz (vlevo) a Gernot Peter, jehož předci odtud pocházejí. Foto: Radek Gális.

Pro příjezd autem jsou nutné povolenky národního parku!

Letošní účast na mši, která se konala po přestávce zaviněné pandemií, kdy lidé měli omezenou možnost cestování přes hranice, poznamenaly přísné podmínky pro vjezd na území národního parku, kde žije např. chráněná populace tetřívků. Potíže komentovala i jedna z účastnic sobotní akce Jana Hrazánková z Borových Lad. „Starostkou Borových Lad jsem od roku 2006 a vím, že mše na Knížecích Pláních navazovaly na mše v předchozích letech. Vždy jsem na datum mše upozornila, a nikdy mi nebylo řečeno, že vjezd na tuto duchovní akci je omezen pouze pro 10 aut. Setkala jsem se i s vedením parku a myslím si, že můžeme společně najít řešení. Mše na Knížecích Pláních je mezinárodním setkáním s třicetiletou tradicí, bohužel se letos odehrává v době, kdy se za slovenskými hranicemi válčí. Máme za co se modlit a za co poděkovat,“ dodala starostka, která zajistila povolenku pro kyvadlovou dopravu z Borových Lad na místo mše.

Ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený připomíná, že povolení pro vjezd aut účastníků mše na Knížecích Pláních se může vydat ve správním řízení formou výjimky ze zákazu vjezdu. Letošní situaci pomohl národní park řešit přistavením minibusů na hranice na Bučině a odvozem poutníků z německé strany. Správa NP Šumava v letech 2011-2015 povolila vjezd 20 aut, na základě žádosti obce povolila výjimku k vjezdu pro roky 2015-2020 pro 10 aut, v roce 2021 až do roku 2025 opět výjimku pro 10 aut. Jelikož řízení trvá minimálně 30 dní, o povolení pro vjezd většího počtu aut je třeba žádat dřív než dva či tři týdny před konáním akce. Před Památkou zesnulých počátkem listopadu bude proto nutné o povolení žádat s dostatečným časovým předstihem.

Text: Radek Gális