Č. BUDĚJOVICE: Biřmování

5.6.2022, katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice, Autor: Radek Gális

Slavnost Seslání Ducha Svatého spojená tradičně s biřmováním se konala v neděli 5. června 2022 dopoledne v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Biskup Mons. Vlastimil Kročil udělil svátost biřmování dvěma desítkám věřících z Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou nebo Hosína.