Poutní slavnost Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě

21. listopadu 2019, České Budějovice, kostel Obětování P. Marie, Autor: Mirka Dolanská / Člověka víra