Fotogalerie

Věčer chval České Budějovice

Věčer chval České Budějovice

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhl v úterý v kostele sv. Rodiny Večer chval pod vedením otce Tomase van Zavrela a skupiny Familyband.

22. ledna 2019
Autor: Mirka Dolanská / Člověk a víra
Oslavy 20. let Domova sv. Zdislavy

Oslavy 20. let Domova sv. Zdislavy

Otec biskup Vlastimil Kročil celebroval mši svatou v rámci oslav kulatin činnosti spolku Rodina Předbořice. Sjeli se také absolventi předbořické mateřské školy a biskupa čekalo uvítání v kovářovském kroji, chlebem a solí.

19. ledna 2019
Autor: Domov sv. Zdislavy
Poslední rozloučení s P. Marcinem Dawidem Żelaznym

Poslední rozloučení s P. Marcinem Dawidem Żelaznym

Otec biskup Vlastimil Kročil celebroval v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech zádušní mši svatou, při které se uskutečnilo rozloučení se zesnulým P. Żelaznym. Následovalo poslední rozloučení a uložení do hrobu v polských Mysłowicích.

10. ledna 2019
Autor: Mirka Dolanská, Marie Košinová / Člověk a víra
Tříkrálová sbírka 2019 ve Ktiši

Tříkrálová sbírka 2019 ve Ktiši

O zorganizování a průběh tříkrálové sbírky ve Ktiši se ve spolupráci s charitou postarali místní učitelé Ilonka a Tomáš Dryjovi a děti ze zdejší školy.

8. ledna 2019
Autor: Mirka Dolanská / Člověk a víra
Zahájení Tříkrálové sbírky v Č. Budějovicích

Zahájení Tříkrálové sbírky v Č. Budějovicích

Koncert v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích u příležitosti zahájení Tříkrálové sbírky 2019. Koledníkům požehnal světící biskup českobudějovický Pavel Posád.

3. ledna 2019
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra
Zahájení Tříkrálové sbírky v Třeboni

Zahájení Tříkrálové sbírky v Třeboni

Průvod Tří králů a koledníků od kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí na náměstí, kde u Betlému koledníkům požehnal P. Martin Bětuňák.

2. ledna 2019
Autor: Marie Košinová / Člověk a víra