Zahájení Tříkrálové sbírky v Třeboni

2. ledna 2019, Třeboň, kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, Autor: Marie Košinová / Člověk a víra

Průvod Tří králů a koledníků od kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí na náměstí, kde u Betlému koledníkům požehnal P. Martin Bětuňák.