Svatomartinské setkání a mše v Třeboni

10. listopadu 2019, Třeboň, Autor: Marie Košinová / Člověk a víra

Tradiční oslava svátku sv. Martina v Třeboni začala setkáním dětí na hlavním náměstí. Po scénce ze života sv. Martina šly děti průvodem se světýlky do kostela, kde byla sloužena dětská mše svatá.