Skautská děkovná mše svatá

7. prosince 2019, Sušice, Autor: Mirka Dolanská / Člověk a víra

Otec Marek Donnerstag sloužil mši svatou na poděkování za obnovení skautingu v Sušici v roce 1989. Na závěr mše si všichni skauti v kruhu kolem oltáře zazpívali večerku. Poté následovaly ještě krátké chvály.