KAPLICE: Setkání varhaníků 2024

3.2.2024, Kaplice, Autor: Stanislava Vitoňová a Antonín Švec

Kaplice hostila V. setkání varhaníků (nejen) českokrumlovského vikariátu. Okolo 25 varhaníků ze všech koutů nejjižnějších Čech se první únorovou sobotu sjelo do příhraniční farnosti Kaplice. Po roce jsme opět společně oslavili mši svatou, vyslechli velmi praktickou přednášku na téma „Předehry, dohry a hra při liturgii“, sdíleli své postřehy, a nakonec sami ozkoušeli krásu místních varhan.

Setkání varhaníků osobně zaštítil zdejší pan farář P. Pavel Šimák, který v kázání poděkoval varhaníkům za jejich obětavou službu. Přednášející profesionální varhaník Martin Kubát ukázal mnoho typů jednoduchých, ale velmi nápaditých předeher, které si může osvojit opravdu každý. Setkání zakončila návštěva dvou vedle sebe stojících kaplických kostelů s velmi rozdílnými nástroji, na kterých pan Kubát prakticky předvedl různé možnosti doprovodu mše svaté. Oba nástroje pak byly k dispozici účastníkům. Celé odpoledne se tradičně neslo v srdečné a družné atmosféře.

Dole si můžete prohlédnout videa – ukázky z kostela sv. Petra  Pavla v podání Martina Kubáta + zkoušky nástrojů v kostele sv. Floriána. Fotografie jsou na konci článku.

Text: Markéta Valíková
Foto: Stanislava Vitoňová a Antonín Švec

Video: Setkání varhaníků v Kaplici 2024 – ukázka Martin Kubát I.

 

Video: Setkání varhaníků v Kaplici 2024 – ukázka Martin Kubát II.

 

Video: Setkání varhaníků v Kaplici 2024 – zkouška nástroje I.

 

Video: Setkání varhaníků v Kaplici 2024 – zkouška nástroje II.