Č. BUĎEJOVICE: Setkání řeholníků 2024

2.2.2024, katedrála sv. Mikuláše, Č. Budějovice, Autor: Petr Samec a Jozef Šuster

Na Svátek Uvedení Páně do chrámu – v pátek 2. února – se v Českých Budějovicích uskutečnilo tradiční setkání řeholníků a řeholnic z českobudějovické diecéze. Do katedrály sv. Mikuláše přijeli všichni, kdo žijí Bohu zasvěceným způsobem – řeholníci, řeholnice, členky sekulárních institutů, zasvěcené panny a další.
Slavnost byla zahájena v 9:30 před kaplí Smrtelných úzkostí Páně požehnáním svící biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem. Následoval slavnostní průvod do katedrály, kde mši svatou celebroval diecézní biskup. Po bohoslužbě se všichni odebrali do budovy Biskupství, kde si vyslechli přednášku a pak společně poobědvali v refektáři.

Foto: Petr Samec a Jozef Šuster