Vikariátní pouť na Klokotech

3.2.2024, Klokoty, kostel Nanebevzetí Panny Marie , Autor: Martina Řehořová / Člověk a víra

Pouť táborského vikariátu k Roku modlitby obětovaná za českobudějovickou diecézi se uskutečnila v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech za účasti asi 150 poutníků. Vedle hlavního celebranta, pomocného biskupa Pavla Posáda, se pouti zúčastnili okrskový vikář Michal Pulec, administrátor poutního místa Jiří Můčka, ředitel pastoračního střediska Tomas van Zavrel a diecézní kněží Jan Hamberger, Pavel Bicek, Milan Mihulec a Jaroslav Karas.
Pouť byla zahájena modlitbou růžence a litaniemi. Příchozí mohli využít několika zpovědních míst. Po mši svaté pak kněží udělovali ještě svatoblažejské požehnání. Na závěr se uskutečnila beseda poutníků s biskupem Posádem, doplněná bohatým občerstvením.