Popeleční středa v katedrále sv. Mikuláše 2024

14.2.2024, katedrála sv. Mikuláše, Č. Budějovice, Autor: Petr Samec

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“ (Srov. Genesis 3,19).
Popeleční středa je dnem, kterým začíná doba postní – čas, kdy se připravujeme na slavení Velikonoc. Název Popeleční středy je odvozen od obřadu, při kterém kněží v katolických chrámech na celém světě označují věřící popelem, připraveným z ratolestí požehnaných na Květnou neděli v loňském roce.

V českobudějovické katedrále sv. Mikuláše se 14. února 2024 konaly dvě mše svaté s udělováním popelce. Ráno od 8:00 celebroval obřad s velmi hojnou účastí Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. V podvečer od 17:00 katedrálu opět zaplnili věřící, aby přijali popelec z rukou Mons. Vlastimila Kročila, sídelního biskupa českobudějovického.

Text a foto: Petr Samec