Č. BUDĚJOVICE: Anglická mše

27.1.2024, kostel Svaté Rodiny, České Budějovice

V sobotu 27. ledna 2024 se konala v kostele Svaté Rodiny další anglická mše svatá. Přišlo na ni sice méně lidí, než chodí obvykle, ale zato na ni zavítal jáhen Vojtěch Razima.

Že je po anglické mši vůbec poptávka, jsem se dozvěděl minulé léto, když jsem jednu rodinu v angličtině připravoval na křest. Tato rodina mi řekla o větší komunitě cizinců, převážně z Filipín, kteří v Jihočeském kraji žijí. Ti na anglickou mši musí jezdit až do Prahy, nebo do Plzně. Manželé se mě zeptali, zda by v Českých Budějovicích, alespoň čas od času, mohla anglická mše být. Po domluvě s otcem děkanem Marešem jsem se rozhodl této skupině lidí trochu více věnovat. A tak 23. září 2023 v kostele svaté Rodiny proběhla první anglická mše.
Od této první zářijové mše, během které leccos skřípalo, jsme s komunitou už malý krok ušli. Moc se mi líbí, že si Filipínci bohoslužbu sami hudebně doprovázejí. Také se předem domlouvají, kdo bude během mše číst jednotlivá čtení. A během mše vše promítáme na plátno, takže se do obřadu mohou zapojit opravdu všichni. Nejvděčnější jsem ale za to, že se po každé bohoslužbě vždy ještě sejdeme v kuchyni při kostele. Farníci vždy něco dobrého připraví a při dobrém a exotickém jídle si můžeme společně trochu popovídat a posedět.
Mše svatá v kostele svaté Rodiny probíhá jednou za měsíc, vždy v sobotu od 16 hodin. Aktuální harmonogram najdete mimo jiné na webových stránkách českobudějovického děkanství u sv. Mikuláše: https://dekanstvicb.cz/clanek.php?id=2441

Text: R.D. Bc. Pavel Kasal