Doručovací adresa
Široká 27
370 01 České Budějovice

web: prolidi.bcb.cz/cs/diecezni-centrum-pro-rodinu
e-mail: dcr@bcb.cz
telefon: 731 402 820

Mgr. Martina FÜRSTOVÁ

Ředitelka centra pro rodinu

DCR je připraveno naslouchat vašim podnětům a potřebám a těšíme se na setkání s vámi.