Doručovací adresa
Kanovnická 12
370 01 České Budějovice

web: www.kc.bcb.cz
e-mail: dck@bcb.cz
telefon: 731 402 820

Mgr. Martina FÜRSTOVÁ

Ředitelka