Doručovací adresa
Široká 27
370 01 České Budějovice

web: prolidi.bcb.cz/cs/diecezni-centrum-pro-katechezi
e-mail: dck@bcb.cz
telefon: 733 389 220

Mgr. Ludmila VESELÁ

Ředitelka centra pro katechezi, ředitelka Papežských misijních děl