Doručovací adresa
Kanovnická 12
370 01 České Budějovice

web: http://pmd.bcb.cz/
e-mail: missio@bcb.cz
telefon: 603 224 665

Mgr. Hana KOUKALOVÁ

Diecézní ředitelka Papežských misijních děl