Doručovací adresa
Široká 27
370 01 České Budějovice

web: prolidi.bcb.cz/cs/diecezni-centrum-pro-misie-a-evangelizaci
e-mail: missio@bcb.cz
telefon: 737 992 422

R. D. Mr. Mgr. Tomas van ZAVREL

Ředitel pastoračního střediska, ředitel Centra pro evangelizaci, předseda Spolku Most-České Budějovice

Mgr. Ludmila VESELÁ

Ředitelka centra pro katechezi, ředitelka Papežských misijních děl