Diecézní centrum pro mládež

Doručovací adresa
Kanovnická 12
370 01 České Budějovice

web: www.dcm.bcb.cz
e-mail: dcm@bcb.cz
tel: 731 402 826

Diecézní centrum života mládeže Ktiš

Doručovací adresa
Ktiš 1
384 03 Ktiš

e-mail: ktis@bcb.cz

Jan HEJDA

Koordinátor projektů pro mládež