Missa Chrismatis

18. dubna 2019, České Budějovice, Autor: Marie Košinová, Mirka Dolanská / Člověk a víra

Mše svatá v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Sídelní biskup Mons. Vlastimil Kročil se setkává s kněžími své diecéze a spolu s nimi žehná oleje.